zondag 16 mei 2021

Ecocide................. een artikel in de volkskrant van 15 mei 2021....................... lastig te realiseren, maar r zit meer in denk ik. Zondag 16 mee 2021.

    Ik maak mij al best lang druk over hoe de mens met de aarde omgaat.
Ik denk dat mijn kinderen het wel zat zijn als ik over de problemen praat die zij gaan ondervinden in hun latere leven. Ik heb ze geprobeerd te wijzen op de problemen van luchtvervuiling, onbezonnen gebruik van olie en kolen en de opwarming van de aarde.

Ik heb zelf tegen ze gezegd dat als ze later  " groot "worden er beter aan kunnen doen Nederland te verlaten en naar het buitenland te verhuizen naar een plek die hoog ligt en niet zoals vele plekken in Nederland, waar je straks kopje onder gaat.
Tegen mijn zoon heb ik het vaker gezegd.
Maar mijn kinderen luisteren niet naar mij.

    Gisteravond had ik een documentaire gekeken: "before the flood uit 2016 ".
Elke keer als ik zo een soort documentaire zie, word ik steeds en steeds triester.
Nu was het een bekende filmster Leonardo DiCaprio die ons verteld over de dreiging die ons te wachten staat als we blijven leven zoals we nu doen.
Hij ging onder andere naar het poolgebied, daar waar de Eskimo's altijd jaagden op hun prooien en daar gebruik bij maakten van het ijs. Ze werden meegenomen door een Eskimo naar de rand van het ijs, wat eigenlijk niets meer voorstelde. Het ijs wat er nu lag, was eigenlijk geen ijs volgens de eskimo, maar een soort bros ijs wat bij aanraking al begon te smelten. Niet iets waar je met je familie en zware sleden overheen kon gaan. Twintig jaar terug was daar nog hard en blauw ijs ( oud ijs ).
Het smelten van de poolkappen gaat in een onvoorstelbare snelheid.
De filmploeg liep ook over het ijs van Groenland, en ze waarschuwden Leonardo DiCaprio dat hij niet te dicht bij de randen van een spleet moest komen. De camera man liet zien wat er in de spleet afspeelde.
Daar zag je een soort van waterval, waarbij het water met een enorme snelheid stroomde en dat was allemaal smeltwater wat zijn weg naar de zee zocht.

Tegenwoordig kennen we allemaal wel de beelden denk ik. Ik heb ze al vaker gezien op TV en ook in kranten die vaker over de opwarming van de aarde schrijven.
 

Een nieuwe docu is  "seaspiracy ", die misstanden in de wereld van de visserij laat zien.
Hier zie je hoe wij de wereldzeeën leegvissen en het ecosysteem kapot maken.
Eerst hebben we rijkere landen hun eigen zeeën bijna leeggevist en omdat daar maatregelen zijn genomen ( vangst quota ) zijn vele vissersschepen en maatschappijen naar de wateren rond Afrika en Zuid-amerika vertrokken om daar met heuse drijvende visfabrieken de zeeën leeg te halen.
Het erge is, dat de lokale bevolking die afhankelijk is van visvangst, bijna niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, omdat zij bijna geen vis meer vangen.

Er bestaan keurmerken voor gevangen vis die verkocht wordt in de viswinkels en supermarkten.
Bijvoorbeeld het MSC keurmerk , waarbij je dan zeker weet dat het duurzaam wild gevangen vis betreft.
En voor gekweekte vis hebben ze het ASC keurmerk, zodat je weet dat het duurzaam gekweekte vis betreft.  Als je de docu seaspiracy kijkt dan zie je dat deze keurmerken eigenlijk niets betekenen.
De betreffende instanties die controle moeten houden of de vis wel aan keurmerken voldoen controleren vaak niet of weinig. Ook worden controleurs bedreigt en of omgekocht. Dit geld hetzelfde bij het keurmerk voor gekweekte vis. Als je ziet wat daar gebeurt, lus je bijna geen vis meer.
Volgens de documantaire makers moeten we eigenlijk helemaal geen vis meer eten, want we kunnen er niet vanuit gaan dat de keurmerken ook echt beiden waarvoor ze staan.

En duurzaam is de visvangst al lang niet meer. Meerdere instanties waarschuwen al dat de haai bijna uitgestorven is in de wereldzeeën. Er is nog maar 20 % over van de populatie die er voorheen was, voordat de grote vissersschepen kwamen. En dit geld niet alleen voor de haaien.
De achteruitgang in aantallen dieren in zowel water als land holt achteruit.
Ook de diversiteit is rampzalig teruggelopen. Wij als mens maken hele ecosystemen kapot.

EN DIT ALLEMAAL, OM ZOVEEL MOGELIJK GELD TE VERDIENEN !
EN DIT ALLES OM DE MENSEN DIE AL RIJK ZIJN, NOG RIJKER TE MAKEN.

En dus maken een paar bedrijven ons milieu wereldwijd kapot en dus ook de leefgebieden voor mens en dier. En inderdaad.... mag dit zomaar ? Moeten we deze bedrijven niet verantwoordelijk maken voor de problemen die ze veroorzaken.
Je hebt genocide....  

Genocide (of volkerenmoord of volkenmoord) is een misdrijf in het internationale recht dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 96(1) omschreven werd als 'de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep.

Deze term was geboren in 1944  door een Pool, bij de processen van Neurenberg.
Pas in 1998 werd dit ook vastgelegd en bekrachtigd door 150 landen. Dat heeft dus lang geduurd !


De verplichting tot berechting van misdrijven tegen de menselijkheid is inmiddels ook vastgelegd in het statuut van het Internationaal Strafhof (1998). Het Genocideverdrag is bekrachtigd door zo’n 150 landen, het statuut van het Internationaal Strafhof door meer dan 120 landen.Eigenlijk is "ecocide " hetzelfde. 


Ecocide is "de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – wijdverspreide, ernstige of systematische schade aan de natuur."[1]

Anders dan genocide is ecocide is nog niet geaccepteerd als criminele activiteit door de Verenigde Naties. Wel is er een beweging om het als misdrijf erkend te krijgen op velerlei niveaus. 

Alleen is het niet te hopen dat bevestiging van deze term en het strafbaar maken van ecocide net zolang duurt om te erkennen dan indertijd met genocide het geval was. Want zolang de tijd nemen kan niet meer, als je ziet in welk rap tempo alles ontregeld in de natuur.
We hebben nu veranderende weer-patronen, welke in elk land te merken is.
Niet voor niets boeken we het ene record na het andere op onderwerpen zoals "temperatuur, neerslag en droogte ".
Als dit al niet de wereld wakker maakt, samen met de enorme achteruitgang in aantallen dieren en ook soorten dieren, dan weet ik het niet meer.

Het is echt nodig om Ecocide snel te erkennen en ook de 1e bedrijven te berechten die dit ons aandoen.
In Nederland kunnen we als 1e denken aan Shell.
Nu is bekend geworden dat Shell zelf al een rapport in 1988 gemaakt heeft betreffende haar activiteiten, dat men toen al als bedrijf wist dat de wereldtemperaturen met 3 C zouden gaan stijgen  !!
Dus ze wisten in 1988 al dat ze schade ze aan het milieu brachten en hebben dit onder de pet gehouden en gingen dus bewust door met hun schadelijke praktijken.
Dus Shell schaadde onze leefomgeving BEWUST vanaf 1988 !
Daar zou men best een zaak van kunnen maken, als je de term ecocide daarmee in verband brengt !

 

 

Eigenlijk....als je bedenkt hoe wij de aarde misbruiken op vele manieren, is het nog een wonder dat we nu nog kunnen leven.

 

De aarde heeft maar een hele dunne atmosferische schil om zich heen.


Als je de aarde van het ene punt een streep zou trekken naar het tegenoverliggende punt ( diameter ) dan is dat
12.742 km
De atmosfeer ( de dampkring ook wel genoemd )  is maar slechts gemiddeld 1000 km dik.( KNMI )

De atmosfeer is een relatief dunne laag van gassen die een planeet bedekt. Onze atmosfeer, ook wel dampkring genoemd, houdt onze planeet op een comfortabele temperatuur (ongeveer 15 graden), doordat hij de warmte van de zon tot op de grond laat doordringen en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt. De deken van lucht is dun in vergelijking met de aarde zelf. Heeft de aarde een straal van gemiddeld 6370 km, de atmosfeer is gemiddeld 1000 km dik. In de dampkring onderscheidt men vijf lagen: de troposfeer, de stratosfeer, de mesosfeer, de thermosfeer, en de exosfeer. Het weer speelt zich af in de laag die het dichtst bij de aarde ligt, de troposfeer. De dikte van de troposfeer varieert van 10 km aan de polen tot 16 km in de gebieden rond de evenaar en is de warmste en vochtigste laag van de dampkring. ( WIKIPEDIA )


Dit dunne schilletje aan dampkring bevat wel de ingrediënten waardoor we kunnen leven op aarde.
Het bevat 21 % zuurstof... erg belangrijk om adem te halen.
Maar het bevat ook andere gassen in een bepaalde samenstelling, waardoor op deze planeet leven mogelijk is. Mede omdat de temperatuur redelijk contant gehouden wordt.

Maar door industriële activiteiten van de mens, wordt deze dunne schil volgepompt met gassen die een verwoestend effect kunnen hebben op ons redelijk stabiele leefomstandigheden op deze planeet.
Denk aan CO2 / Ozon / Methaan en andere gassen.

Deze atmosfeer is op zijn beurt weer afhankelijk van wat er door het leven op aarde geproduceerd / en of opgenomen wordt.

Het verhaal van zuurstof op aarde staat mooi beschreven op de natuur-database ( site ).

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002660.html

 

De atmosfeer bevatte aan het begin van het Proterozoïcum nog geen zuurstof, alleen oergassen, zoals zwavelwaterstof (H2S), koolstofdioxide (CO2) en stikstof.

Dit veranderde toen de cyanobacteriën (ook wel blauwwieren genoemd) ontstonden.

Sommige Oer-Archaebacteriën hadden door endosymbiose andere bacteriën  in hun lichaam opgenomen, waardoor ze zelf hun voedsel konden aanmaken. De opgenomen bacteriën werkten als bladgroenkorrels. Ze namen koolstofdioxide en water op en vormden hieruit met behulp van zonlicht glucose, een belangrijke voedingsstof. Hierbij gaven ze zuurstof af als afvalstof.

De eerste zuurstof kwam niet terecht in de atmosfeer, maar werd meteen weer verbruikt in oxidatie-reacties (roesten). Grote hoeveelheden opgeloste ijzerdeeltjes (Few+) in de oceaan vormden met de vrijgekomen zuurstof ijzeroxiden (FexOy). Deze lossen niet op in water en slaan neer.

Toen al het opgeloste ijzer was neergeslagen raakte het water verzadigd met zuurstof en kwam er voor het eerst sinds het ontstaan van de aarde zuurstof in de atmosfeer. Dit wordt de zuurstofrevolutie genoemd.

Gevolgen voor het leven

De zuurstofrevolutie had grote gevolgen voor het leven op aarde. Sommige organismen wisten zich aan te passen aan deze omgeving met zuurstof. Deze bacteriën gingen zuurstof gebruiken om voedingsstoffen af te breken.
Om dit te kunnen doen, namen ze andere bacteriën binnen hun celmembraan op door endosymbiose. Deze bacteriën vormden de eerste mitochondriën. Deze mitochondriën werkten als fabriekjes in de cel en leverden energie aan de cel door voedsel te verbranden. Hiervoor gebruikten ze zuurstof (aërobe manier van verbranden).
De aërobe manier van verbranden was veel effectiever dan de anaërobe manier van verbranden (zonder zuurstof) en leverde veel meer energie.

De organismen die de zuurstofgebruikende manier van verbranden gingen gebruiken, werden al snel de belangrijkste levensvormen op aarde, terwijl andere groepen uitstierven of werden verdreven en zich terugtrokken in de aardkorst of in het water, omdat zuurstof voor hen een giftig gas was en ze zich niet konden aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

 
De aarde heeft miljoenen jaren er over gedaan om het milieu zo te krijgen dat dierlijk leven kon ontstaan. En wij als mens tasten dit even in een paar decennia aan op zo een manier dat het vele leven ( in biodiversiteit en in aantallen ) op aarde gaat stoppen. Wij als mens nekken onszelf ook met onze vervuilende praktijken.


Wij als mens hebben effect op de atmosfeer:

-Industrie die grote hoeveelheden broeikasgassen produceren en andere giftige stoffen en veel fijnstof ( denk maar aan (Tata steel IJmuiden )

-Kappen van bossen welke CO2 opnemen, waardoor er meer CO2 in de dampkring komt.

-Vliegtuigen, stoten ongekende hoeveelheden CO2 en andere gassen uit in de atmosfeer.

-Al het verkeer ( Auto's) en vrachtverkeer storten stikstof en CO2 en fijnstof in de atmosfeer.

-Het verbranden van fossiele brandstoffen bij het opwekken van elektriciteit, bij transport, door industrie en door huishoudens;

-Industriële processen het gebruik van solventen, bijvoorbeeld in chemische en minerale industrieën.

-Landbouw, te denken aan kunstmest ( stikstof vervuiling /extra  CO2 productie en afnamen van de bossen om landbouw of andere producten te telen ( palmolie plantages ).

-Afvalverwerking, in Nederland verbranden we afval met alles giftige stoffen en CO2 die tevens in de atmosfeer komt. We kopen zelfs afval op van andere landen om het te verbranden. Deels wordt er energie mee gemaakt.

Veeteelt: enorme uitstoot van methaan, een broeikas-gas die nog 20 x zo erg is als CO2. 

Dit filmpje op youtube laat zien hoeveel CO2 en waar de meeste CO2 geproduceerd wordt op aarde.

 Klik op de blauwe link:

History of atmospheric CO2, from 800,000 years ago until January 2019. For more information on the CO2 measurements,

 

https://youtu.be/1ZQG59_z83I Hier kun je zien welke sectoren en hoeveel aandeel ze hebben in de broiekasgassen uitstoot ! 

 

 En vanaf een Belgische site: 

https://klimaat.be/news/2020/nieuw-record-in-de-wereldwijde-co-2-concentratie-ondanks-de-corona-crisis

 
14 mei 2020

Volgens de laatste metingen van de Amerikaanse ‘National Oceanic and Atmospheric Administration’ (NOAA) in het Mauna Loa-observatorium in Hawaï bereikte de gemiddelde maandelijkse CO₂-concentratie in april 2020 een recordhoogte van 416 ppm (parts per million). Dit is de hoogste meting sinds 1958.

 

Maar sinds de industriële revolutie en vooral sinds het midden van de 20e eeuw is het fenomeen in een stroomversnelling geraakt: waar de jaarlijkse toename in de jaren ’60 rond 0,9 ppm lag, bedroeg die toename al gemiddeld 2,4 ppm in de periode 2010-2019.

Dit nieuwe record mag verbazen als we denken aan de lockdown van bijna de helft van de wereldbevolking omwille van het coronavirus, en aan de daarmee gepaard gaande lagere economische activiteit. 

We mogen echter niet vergeten dat het CO₂-gas zeer lang aanwezig blijft in de atmosfeer en de oceanen, en dat de nieuwe uitstoot – ook al is die lager dan gemiddeld – het al in de atmosfeer aanwezige CO₂ vervoegt.

 

 Hier een stukje welke andere stoffen de mens in de atmosfeer loost
 Vanaf de site : https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_NL/SEMDGDZ57NG_0.html

 

 Definitie van luchtvervuiling
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt luchtvervuiling gedefinieerd als 'beperkt tot situaties waarin de buitenlucht materialen bevat in een concentratie die schadelijk is voor mensen en hun omgeving.'

Milieuverontreinigende stoffen in steden zijn meestal een mengsel van een heleboel verschillende verontreinigende stoffen: zichtbare zoals stof en roet, maar ook veel onzichtbare, zoals heel kleine deeltjes en gassen. Hoe meer zichtbare onderdelen er zijn, hoe meer kleine deeltjes en gassen je kunt verwachten. Vervuiling wordt geclassificeerd als primair of secundair. Primaire verontreinigende stoffen zijn stoffen die rechtstreeks door een proces worden geproduceerd, zoals as van een vulkaanuitbarsting of koolmonoxidegas uit de uitlaat van een motorvoertuig. Secundaire verontreinigende stoffen worden niet uitgestoten. Ze worden in de lucht gevormd als de primaire verontreinigende stoffen reageren of op elkaar inwerken. Ozon is een voorbeeld van een secundaire vervuilende stof.  
 
Korte inleiding tot de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen
 
Koolmonoxide. Dit is een reukloos en kleurloos gas dat wordt geproduceerd door onvolledige oxidatie (verbranding) van koolstof. Koolmonoxide wordt van nature geproduceerd uit organische ontbinding door de oxidatie van methaan, in de oceanen en de lucht. In steden zijn motorvoertuigen veruit de grootste bron van koolmonoxide, hoewel het bij alle verbrandingsprocessen kan worden geproduceerd.

Zwaveldioxide. Zwaveldioxide in de atmosfeer komt zowel van natuurlijke als van menselijke activiteiten. Bij natuurlijke processen zoals vulkaanuitbarstingen komen zwavelverbindingen vrij. De belangrijkste menselijke activiteiten waarbij zwaveldioxide wordt geproduceerd zijn het smelten van zwavelhoudend mineraalerts en het verbranden van fossiele brandstoffen. Zwaveldioxide is in water oplosbaar. Daar vormt het zwavelzuur, een bijzonder bijtende stof. Het is heel schadelijk voor materialen, planten en dierlijk weefsel.

Fijnstof. Fijnstof is een verzamelterm voor een grote hoeveelheid verschillende kleine deeltjes van vaste of vloeibare stoffen die in de lucht zijn verspreid. Fijnstof kan onder andere uit levende organismen bestaan zoals bacteriën, virussen, schimmels, algen, pollen enzovoort. Niet-levende deeltjes in de atmosfeer bestaan uit mist, rook, damp, stof enzovoort.
Fijnstof met een afmeting die gevaar voor de gezondheid op kan leveren kan uit een heleboel bronnen worden uitgescheiden, zoals vulkanen en stofstormen, krachtcentrales, industriële processen en vuilverbranders. De afmetingen van zulk fijnstof variëren van minder dan 0,1 micrometer (µm) tot honderden micrometers. Deeltjes die een aerodynamische diameter hebben van minder dan 10 µm worden PM10 genoemd. Al deze deeltjes zijn klein genoeg om in het menselijk ademhalingssysteem binnen te gaan en worden ‘inhaleerbaar fijnstof’ genoemd. Deeltjes die groter zijn dan 10 micron worden meestal tegengehouden door de trilhaartjes in de neus en komen het ademhalingssysteem niet binnen. Daarom veroorzaken deeltjes groter dan 10 micron niet veel schade, behalve irritatie aan de neus en ogen

Lood. De belangrijkste bron van lood in de lucht is loodhoudende brandstof van motorvoertuigen. De introductie van loodvrije brandstof in 1985 heeft gezorgd voor een flinke daling van de loodconcentratie in de lucht. Lood is een zwaar metaal en als het in het lichaam aanwezig is kan het de hersenfuncties aantasten, vooral bij kinderen.

Stikstofoxiden. De belangrijkste menselijke activiteit die stikstofoxiden genereert is brandstofverbranding, vooral van motorvoertuigen. Stikstofoxiden worden in de lucht gevormd wanneer de brandstof bij hoge temperaturen wordt verbrand. Meestal heeft het de vorm van stikstofmonoxide, met minder dan tien procent stikstofdioxide. Als het is uitgestoten reageert stikstofoxide met zuurstof (het ‘oxideert’) en vormt het stikstofdioxide. Deze stikstofoxiden kunnen een paar dagen in de atmosfeer aanwezig blijven. In die tijd kunnen chemische processen salpeterzuur en deeltjes zoals nitraten en nitrieten doen ontstaan. Deze stikstofoxiden spelen een belangrijke rol bij de chemische reacties die fotochemische smog veroorzaken.

Ozon. Ozon is een kleurloos gas dat wordt gevormd door de chemische reacties tussen reactieve organische gassen en stikstofoxiden onder invloed van zonlicht. Ozon is een van de secundaire irriterende vervuilende stoffen die in stedelijke smog aanwezig is. Er is ook een stratosferische laag ozon op 12-50 km hoogte. In tegenstelling tot de ozon dichter bij het oppervlak is deze laag juist enorm belangrijk om te voorkomen dat de dodelijke UV-straling de grond bereikt.

 

Ozon komt niet uit de uitlaat van auto’s of schoorstenen van de industrie, maar wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit andere schadelijke stoffen die het verkeer en de industrie uitstoten (lees meer over luchtvervuiling). Omdat de zon van invloed is op het ontstaan van ozon, komt smog in Nederland vooral in de zomer voor: dit noemen we zomersmog 


Waar ik zelf boos om kan worden is de domheid van mijn medemens. Hoe vaak ik het niet zie, dat de vrouw ( partner ) uit de auto wordt gelaten om in de supermarkt boodschappen te gaan doen en de man in de auto blijft zitten, MET een draaiende motor van de auto.
Ik heb de neiging om tegen het raampje te kloppen en te vragen of hij dit ook eens wilt doen in zijn huiskamer ! En dan wil kijken hoe fijn het is om te ademen in die ruimte.
Hebben deze mensen geen kinderen ?  Of zal het hem een worst zijn als zijn kinderen de moord stikken door de luchtvervuiling die alle auto's en vliegtuigen veroorzaken !!??
Echt tenenkrommend vind ik het. Net zoals dat de kinderen tegenwoordig allemaal met de auto naar school gebracht moeten worden. In de wijk waar ik woon moet ik er echt aan denken om of voor 8 uur in de ochtend te vertrekken of na half negen, want anders sta je dus in een file van auto's van de ouders die hun kinderen wegbrengen !

Afijn.... dit was de luchtvervuiling oftewel de vervuiling van de atmosfeer !
Als men eens wist hoe dun dat schilletje is !  We maken met onze domme industrie en verbranding-moters een eigen gaskamer, waarin ons nageslacht straks dood gaat.
Dat zou niet zo erg zijn, maar we nemen een heleboel onschuldige dieren en planten mee.


Hoe vervuilen we de zeeën:
 

               

 

 WORDT VERVOLGDzondag 9 mei 2021

Polders van Noord-holland...... en de bedreiging van de weidevogels................................. Zondag 9 mei 2021.

   Ik ben opgegroeid aan de randen van de  polders. Het westzijderveld in Zaandam en de achtersluispolder.
Het westzijderveld is gelukkig grotendeels beschermd gebied geworden, helaas is de achtersluispolder industriegebied geworden.

In mijn jeugd keek ik niet zoals nu naar de polders. Je bent ermee opgegroeid en ik was denk ik 10 toen ik verhuisde naar het stedelijk gebied in Zaandam. Dat moest omdat er een ondergrondse spoortunnel zou komen op de plek waar wij woonden * ( westzanerdijk 185 , ook wel de Noorder-Ij en zeedijk ).

We leven in het westen echt in een rivierdelta.
Ingenieur Leeghwater en consorten hebben het water bedwongen in Noord-holland en daar zijn vele polders herrezen.  Sommige stukken land lagen al hoger, maar flink wat polders zijn "kunstmatig " ontstaan door met molens het water weg te werken in ringvaarten.
Maar ook zijn er polders ontstaan door veenwinning ( als brandstof ), de oostzanerpolder en bij Ankeveen en Vinkeveen kun je dat van bovenaf duidelijk zien. Na de turfwinning bleven lappendekens aan stukjes grond achter.

Boeren hielden hun vee op dit soort stukjes land en het vervoer ging per boerenvlet. Een hele brede en lage boot, waar men op het ondiepe water kon varen en evengoed een aantal koeien kon vervoeren.
Boeren hadden stallen, waarbij de koeien op stro verbleven, wat gemengd werd met mest en urine van de koeien. Daarmee werd het land weer bemest. De vermenging met stro en mest werd "ruige of vaste mest "genoemd.
Dit had een goed effect op het land, want het aantal koeien was nog niet zo hoog als dat het tegenwoordig is. Door deze methode van boeren en een hoger waterpeil dan wat tegenwoordig normaal is, trok vele weidevogels aan, zoals de Grutto en de Kieviten.

Ik groeide op met het geluid van grutto's in de ochtend en van kieviten.
Maar helaas... niet elke vooruitgang is ten gunste van de natuur.
De lapjes grond werden samengevoegd en stukken land werden geruild met andere boeren, zodat de boer meer land in nabijheid van zijn bedrijf ging krijgen.
De ruilverkaveling.  In een korte tijd werd " boeren " een bedrijfsmatige methode om zoveel mogelijk koeien te houden en met als doel een enorme melkproductie.
En alles wat "bedrijfsmatig " wordt lijkt wel ten koste te gaan van de natuur.
Zo ook met de "hollandse polders " waar we bekend om stonden, gingen deze mooie biotopen al snel achteruit in diversiteit van zowel dieren als planten.

Ik heb het nog meegemaakt dat de boer nog vaak met de hand zijn koeien molk. En als de koeien gemolken waren, dan zag je de boer met een juk zijn melkbussen aan de kant van de weg sjouwen.
Dit alles werd geperfectioneerd, met de hand melken werd vervangen door machine's.
Enorme aantal koeien die niet genoeg meer hadden aan het gras kregen krachtvoer erbij.
Koeien stonden veel minder vaak op het land, en worden heden ten dage meer in stallen gehouden.

Wat heeft het ons gebracht ?  Geld ...
Maar de natuur lijdt er onder, zoals bij zoveel moderne processen. Het is nu zo erg, dat de veehouderij synoniem is aan stikstof en ammoniak uitstoot ! En op een dusdanige manier, dat alle natuur er enorme schade van ondervind.

Het heeft tot gevolg dat er steeds minder grutto's en andere weidevogels zijn.
Eigenlijk heeft het in elk aspect van de natuur desastreuze gevolgen. Al het leven, in diversiteit, maar ook in aantallen holt achteruit. Er zijn al vele planten en dieren verdwenen in Nederland.
En ook in aantallen. Een paar jaar geleden was er een studie die aangaf dat 70 % van de insecten verdwenen waren.

Een paar dagen geleden had ik het er met mijn zus Nelly over, dat ik bij het aanbreken van de dag veel minder vogels hoor zingen. Twintig jaar geleden werd ik vaak wakker van een kakofonie van vogelgeluiden bij het licht worden in de ochtend.
Nu hoor ik denk ik maar 35 % daarvan nog aan vogelgeluiden. Mijn zus Nelly had precies dezelfde ervaring ! Dus het is niet alleen mijn waarneming.

Dit is een stukje tekst wat over de grutto gaat.

Afgelopen week werd door het Nederlandse volk de Grutto als nationale vogel gekozen. Deze verkiezing was uitgeschreven door het programma VARA Vroege Vogels en door Vogelbescherming Nederland. De Grutto is de koning van de weidevogels en kan zeker enige aandacht gebruiken. Broedden er in de jaren 70 nog ruim 120.000 broedpaar, het afgelopen jaar was dat al gezakt tot onder de 40.000 broedpaar. Dit is alarmerend. Kijk en geniet van deze schitterende weidevogel. Hopelijk kunnen we de achteruitgang nog keren.

Het gaat dus enorm slecht met de grutto !


Je ziet steeds vaker grutto's met labels. Hij wordt scherp in de gaten gehouden in de poldergebieden waar men de grutto beschermd. Door middel van ringen ( tegenwoordig zijn het dus geen ringen meer, maar plastic bandjes ) houdt men in de gaten waar hij in de winter is en of hij altijd naar hetzelfde stuk polder terugkeert etc. Ik vind het eigenlijk geen gezicht.... zoveel plastic aan de poten.
Ons nationale vogels... met een karakteristiek beeld, een grutto op een paaltje in de weide.


                             

 Het waterpeil in Noordholland ( maar ook in andere gebieden in Nederland ) wordt kunstmatig laag gehouden voor de boeren, want ze kunnen anders niet hun vee op de weilanden zetten en of hun land bewerken.

Een stuk uit de krant "trouw " over het lage waterpeil.

https://www.trouw.nl/nieuws/d66-en-groenlinks-grondwaterpeil-in-veengebieden-moet-omhoog~b271624c/


Het grondwaterpeil wordt nu in veel gebieden kunstmatig laag gehouden, op verzoek van agrariërs. D66 en GroenLinks willen dat hier een einde aan komt. Een laag grondwaterpeil zorgt voor uitstoot van broeikasgassen en is dus slecht voor het milieu. Volgens de partijen gaat het om 7 megaton CO2 per jaar. Een laag peil is ook gevaarlijk vanwege grondverzakkingen.

 

En het heeft een groot effect op de heipalen van de huizen. Er ontstaat door een lager waterpeil " palen-rot " wat voor verzakkingen van huizen zorgt. De Zaanstreek is een gebied wat daar oa onder lijdt.
Maar niet alleen de palen-rot, maar ook de CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan die ontsnappen ui het droge veen, dragen hun steentje bij aan broeikasgassen.

Tegenwoordig met het veranderde weer, waarbij in de zomer vaak ernstige droogte is, zou je het waterpeil juist HOOG moeten houden, omdat je al vaak met een achterstand begint in het jaar.
Maar we laten liever de natuur creperen en de mensen opzadelen met problemen zoals funderingen die verzakken, dan dat de boeren naar een oplossing werken.
De huidige landbouw en veeteelt is al lang niet meer voor eigen consumptie, maar voor de export.
Het gaat dus allemaal om geld, waarbij we liever de natuur laten creperen en de bewoners van het gebied opzadelen met problemen. We zouden terug moeten naar productie voor alleen het eigen land en zijn bewoners. Want de intensieve landbouw en veeteelt put onze grond gewoon uit.
En met de grote landbouw voertuigen wordt de grond zo geplet en keihard dat ook veel planten niet kunnen groeien. Dus de biodiversiteit is al ernstig achteruit gehold in dit soort gebieden.
De grond is zo keihard, dat zelfs wormen er niet doorheen kunnen komen.

 

De Eem-polder. Ik ben er een paar weken terug geweest.


 

 

 

 

 

Op de weg naar de eem-polder toe kwam ik nog een mooi stukje natuur tegen bij Blaricum. Een heide veld denk ik dat het was.


 

 

 

 

 

 Ik werd bespied door een lapjeskat toen ik de polder in liep. Deze poes kon zijn hart ophalen in het drukke weidegebied. Er lopen veel kuikens door het gras deze dagen.


 

 

 

 De Eempolder is een gebied van natuurmonumenten. Het waterpeil wordt hier expres hoog gehouden, zodat het een leefgebied kan worden voor vele weidevogels, waar onder andere de Grutto vele voordeel heeft van het beleid van natuurmonumenten. 
Je ziet op de dijken schapen en geiten. 

 

 

 Hier kun je goed zien dat het waterpeil hoog gehouden wordt.
Dat doet natuurmonumenten door schuiven te maken tussen gebieden die samen met pompen op zonne-energie open gezet kunnen worden om zo het juiste waterpeil te krijgen.


 

 

 

 Hier een jonge zwaan ( te zien aan de bruine, wat donkere verenpak ) met één van zijn ouders denk ik. Jonge zwanen blijven ongeveer 1 jaar bij hun ouders en wanneer ze een hun "jeugd-pak " gaan wisselen voor een volwassen uiterlijk ( met witte veren ) worden ze door de ouders weggejaagd. Hier is maar één ouder, de ander is in geen velde of wegen te zien.  Deze twee zwanen leken wel aan synchroon "duiken " . ( op zoek naar waterplanten ).

 


 

 

 

 In het gebied zijn vele plasjes met mooie rietkragen er omheen. Die zitten vol met rietzangers en deze hoor je eigenlijk continu als je daar loopt.


 

 

 

 

 Er zitten meerdere zwanen in het gebied. Een stelletje waren vlieg-oefeningen aan doen leek het, want ondanks de vele start-pogingen, vlogen ze niet echt weg.


 

 


 

 

 

 

 

 

 De pinksterbloemen zijn er ook alweer.


 

 

 

 

 

 Op het land zag ik dit kievits-ei, ( of een scholekster ei ) leeg geroofd, waarschijnlijk door een kraai. Want ik zag vele kraaien in het gebied. Een nest is een makkelijke prooi en natuur best wel voedzaam zo een eitje !


 

 

 

 

 

 

 Tijdens het wandelen door de polder viel mijn oog op deze zwarte streep in de lucht. Het is een vliegtuigspoor, ws door bepaalde weersomstandigheden verdwijnt ( verwaaid ) de streep niet en laat zien hoe vies de uitstoot is van vliegtuigen. Het lijkt er soms wel op dat luchtvaart maatschappijen juist de smerigste vliegtuigen laten vliegen in deze tijd van de corona pandemie. Het valt mij ook op dat het ook vliegtuigen zijn die heel veel herrie maken, terwijl ze al vliegtuigen hebben die veel stiller zijn.


 

 

 

 Niet lang daarna zag ik een vliegtuig precies hetzelfde spoor volgen.


 

 

 

 

 Wat ook raar was, dat ik een weiland tegenkwam met stokken en rode plastic tape aan de uiteinden. Een nieuwe landingsbaan voor zwanen ?


 

 

 

 

 

 

Een stukje verder kwam ik de 2 zwanen weer tegen die vliegoefeningen aan doen waren. Maar nu waren ze achter elkaar aan zwemmen alsof de ene erg boos was op de ander. Misschien was hij het ook wel


 

 

 

 Een paar dagen later ging ik een rondje fietsen naar de polder nabij Warder. Ik had van mijn buurman gehoord dat daar een mooi stukje polder ligt met veel weidevogels. Ik had het opgezocht op google-maps, en hij bedoelde de polder Zeevang. ( is van natuurmonumenten ).
En ik moest van mijzelf ook wat meer bewegen, want mijn bloedsuikers lopen op en ik doe te weinig :(
het vervelende affect als je pijnstilling ( opiaten ) hoger gedoseerd worden, ik ben lang niet meer zo actief als voorheen.

Dus vroeg op pad en ik wilde de wijk uitrijden, toen mijn oog viel op een torenvalk welke in een nestkast zat voor torenvalken.  Ik had de foto op twitter gezet en een vogelkenner zei dat het een jong mannetje betrof, omdat hij nog een wat grijze kop heeft. Hij is wel geringd zag ik.
Zo ben je stad en land af aan fietsen ( niet echt ) op zoek naar roofvogels en zit er eentje op 100 meter afstand van mijn huis !
De bewoners van het huis hadden voorheen 2 nestkasten hangen die door kauwen gebruikt werden. Maar nu hadden ze een mooie valken-kast opgehangen !


 

 

 

 

Hij had mij al snel door, maar bleef gelukkig zitten. Lekke wakker worden in het ochtendzonnetje !


 

 

 

 

 Op de plek waar eerst een grauw gans zat te broeden, had nu een zwaan zijn nest gemaakt. Ik was er een paar dagen eerder ook langsgefietst en toen zag ik 1 zwaan, de ganzen in het gebied wegjagen, hij was behoorlijk agressief naar de ganzen. Ws is het nest van de grauwe gans ook ter gronde gegaan.


 

 

 

 Dit was de zwaan een week eerder, behoorlijk territoriaal.


 

 

 

 Langs de purmerringdijk. Een boom die zijn katjes laat waaien, echt lente eindelijk ! En je kan aan de katjes zien, dat het begint te waaien ( jammer genoeg ).


 

 

 

 

 Dicht langs de kant van de purmerringvaart zat een fuut te broeden.


 

 

 

 

 

 

 Deze haas was niet bang uitgevallen. Ik kon behoorlijk dichtbij komen !  Meeste hazen kiezen letterlijk het hazenpad als ze een mens zien. Echt een mooi dier als je hem wat beter bekijkt en van wat dichterbij ! Mooie vacht en grote oren ! :)


 

 

 

 

                                                                Het hazenpad !


 

 

 Volgens mij is het niet altijd baltsgedrag wat futen laten zien. Ik denk dat het soms ook een manier is van elkaar begroeten. Een soort dans waarbij de één de ander precies nadoet met bewegingen.


 

 

 

 

 

 

 Zelf vond ik dit wel een grappige foto, precies met hun "kuifen " achter elkaar.


 

 

 

 

 Een eind richting Oosthuizen zag ik deze grutto die dichtbij bleef, de meeste vliegen weg als je een telelens op hun richt. 

 

 

 

 Al snel kwam ik er achter waarom de grutto zo dichtbij bleef ! Er liep klein grut ( grutto ) achter haar.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Een kleine grutto, en het was er maar eentje helaas. Want meestal heeft een grutto wel meerdere jongen. Ik heb de ouders ook wel eens met 3 kleine grutto's gezien. Ik vond dat de moeder niet echt voorzichtig was met haar kleintje, want ze liet haar jong best ver weg lopen zonder echte bescherming. Het zal niet de eerste zijn die door een kraai of een reiger gepakt wordt.
Mooi om te zien, zo een kleine grutto die door het hogere gras hupt met haar lange stelten.


 

 

 

 

 

Al heel snel kwam ook haar man erbij ! Die maakte er meer werk van gelukkig, hij begon erg frequent zijn alarmroep te laten horen en bleef nog dichtbij mij dan het vrouwtje.
Wie kijkt naar wie  ?!  :)  Mooi mannetje met een zomerkleed.Ook het vrouwtje laat zich nu horen . Ze heeft een bruiner verenkleed dat het mannetje.Natuurlijk waren er ook kieviten. Zo in het ochtendzonnetje krijgt ze mooie regenboogkleuren !


Er broed meer op het weiland. het lijkt er op dat deze blauwe reiger een nest of een jong te pakken heeft van een kokmeeuw. Zij probeert de reiger weg te jagen door duikvluchten te lanceren op de reiger, maar die liet zich niet van de wijs brengen.


Niet echt goede reclame. Ik hoop dat ze het natuurgebied zelf beter verzorgen.

Een tureluur, een nog schuwer beestje dan de grutto. Erg lastig om hem op de foto te krijgen met zijn mooie pak en oranje poten.


De blauwe reiger zie je inmiddels overal. Dus ook in de polders lopen ze voorzichtig rond om een prooi te kunnen vangen. Dat kan van alles zijn, van vis tot jonge eendjes.


Grauwe ganzen doen het heel goed in nederland en is inmiddels een plaag geworden. Ook in de polder zwemmen ze rond en deze hebben jongen en beschermen het tegen alles. Ook tegen mij, terwijl ik toch echt honderd meter verwijderd ben ! Ganzen doen hun kroost samen opvoeden, want ook hier zwemmen 4 volwassen ganzen, maar wie hoort bij wie ??

Even later zie ik ze weer de weg oversteken en nu is het een groepje pulletjes wat kleiner, dus ik denk dat dit echt de ouders zijn.


Dit is hoe ik de grutto ken, "de uitkijk op een paaltje ", hoe karakteristiek op de Nederlandse weiden.Deze kievit is zich druk aan het wassen en fatsoeneren en heeft mij niet door ! Ik kan rustig foto's nemen.


Even later is ze klaar en schud haar veren nog even op. Nu ziet ze mij, maar gaat er gelukkig niet vandoor.


Ze is "uitgewassen " , alle veren zitten weer glad. Ook bij deze kievit zie je nu de mooie glans op haar flanken.


Na vele dagen te koud weer hebben gehad voor de tijd van het jaar is het vandaag warmer. En men voorspeld ook een warmere week ! Dus staat deze grutto al in korte ( witte ) broek. ( zie haar poten ).


Ondanks inspanningen van diverse natuur organisaties, blijven de getallen aan weidevogels en dus ook de grutto achteruit gaan. De enige die floreren lijken de ganzen wel. Ook de weilanden hebben te lijden onder de enorme stikstof uitstoot door de industrie/ auto's en land en veeteelt, wat ten koste gaat aan biodiversiteit.
In de buurt ligt ook het Ilperveld. Daar zijn ze een proef gestart om ruige mest uit te rijden over de weilanden en dat lijkt wel vogels aan te trekken. Een beetje terug in de tijd, toen het wel goed ging !
Maar ik ben bang dat we toch aan het kortste eind trekken, want we misbruiken de aarde nog steeds op een manier waar de natuur afgebroken wordt.....
En waarvoor ?  Geld !                            

vrijdag 16 april 2021

Boze futen.................................... vrijdag 16 april 2021.

 Ik was gister met mijn zus Nelly op de fiets naar de bollenvelden bij haar in de buurt.
We kwamen ook een paar futen tegen en die wilde ik natuurlijk met mijn telelens op de foto hebben.
Maar het bleek dat we midden in een gevecht belanden.

Ik dacht dat futen niet van zulke kwaadaardige ruzie-achtige vogels waren. ( zoals Meerkoeten ), maar het tegendeel bleek waar.
Nu geloof ik dat ze minder vaak ruzie hebben dan Meerkoeten onder elkaar, want zo een fel gevecht had ik nog nooit gezien tussen Futen onderling.
En ze hebben vlijmscherpe lange snavels !Want zeg nou zelf..... het zijn echt de mooiste zoetwatervogels !


Hier heeft de fuut al achter de ander aangezeten.... Hij ziet er ook niet rustig uit.


De ander was ondergedoken, maar er werd fel naar hem / haar gezocht !


Jammer genoeg is de foto niet goed scherp...ze waren te snel en mijn sluitertijd was net ff te lang om ze goed scherp op de foto te krijgen. Maar het water spatte flink in het rond.


Zo !!  De ander is de sloot uitgejaagd !Andere plek, andere tijd.  Hier zit een fuut te broeden vlakbij een Meerkoet die achter haar broedt. Dat gebeurt niet zo vaak, want Meerkoeten zijn echte ruzie zoekers, dulden niemand in hun territorium.Je kan nu echt zien dat het lente is geworden. Iedereen is aan broeden of bezig met zijn kroost.
Bij deze Wilde eens passen de pulletjes maar net onder moeders vleugels.