zondag 16 mei 2021

Ecocide................. een artikel in de volkskrant van 15 mei 2021....................... lastig te realiseren, maar er zit meer in denk ik. Zondag 16 mee 2021.

    Ik maak mij al best lang druk over hoe de mens met de aarde omgaat.
Ik denk dat mijn kinderen het wel zat zijn als ik over de problemen praat die zij gaan ondervinden in hun latere leven. Ik heb ze geprobeerd te wijzen op de problemen van luchtvervuiling, onbezonnen gebruik van olie en kolen en de opwarming van de aarde.

Ik heb zelf tegen ze gezegd dat als ze later  " groot "worden er beter aan kunnen doen Nederland te verlaten en naar het buitenland te verhuizen naar een plek die hoog ligt en niet zoals vele plekken in Nederland, waar je straks kopje onder gaat.
Tegen mijn zoon heb ik het vaker gezegd.
Maar mijn kinderen luisteren niet naar mij.

    Gisteravond had ik een documentaire gekeken: "before the flood uit 2016 ".
Elke keer als ik zo een soort documentaire zie, word ik steeds en steeds triester.
Nu was het een bekende filmster Leonardo DiCaprio die ons verteld over de dreiging die ons te wachten staat als we blijven leven zoals we nu doen.
Hij ging onder andere naar het poolgebied, daar waar de Eskimo's altijd jaagden op hun prooien en daar gebruik bij maakten van het ijs. Ze werden meegenomen door een Eskimo naar de rand van het ijs, wat eigenlijk niets meer voorstelde. Het ijs wat er nu lag, was eigenlijk geen ijs volgens de eskimo, maar een soort bros ijs wat bij aanraking al begon te smelten. Niet iets waar je met je familie en zware sleden overheen kon gaan. Twintig jaar terug was daar nog hard en blauw ijs ( oud ijs ).
Het smelten van de poolkappen gaat in een onvoorstelbare snelheid.
De filmploeg liep ook over het ijs van Groenland, en ze waarschuwden Leonardo DiCaprio dat hij niet te dicht bij de randen van een spleet moest komen. De camera man liet zien wat er in de spleet afspeelde.
Daar zag je een soort van waterval, waarbij het water met een enorme snelheid stroomde en dat was allemaal smeltwater wat zijn weg naar de zee zocht.

Tegenwoordig kennen we allemaal wel de beelden denk ik. Ik heb ze al vaker gezien op TV en ook in kranten die vaker over de opwarming van de aarde schrijven.
 

Een nieuwe docu is  "seaspiracy ", die misstanden in de wereld van de visserij laat zien.
Hier zie je hoe wij de wereldzeeën leegvissen en het ecosysteem kapot maken.
Eerst hebben we rijkere landen hun eigen zeeën bijna leeggevist en omdat daar maatregelen zijn genomen ( vangst quota ) zijn vele vissersschepen en maatschappijen naar de wateren rond Afrika en Zuid-amerika vertrokken om daar met heuse drijvende visfabrieken de zeeën leeg te halen.
Het erge is, dat de lokale bevolking die afhankelijk is van visvangst, bijna niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, omdat zij bijna geen vis meer vangen.

Er bestaan keurmerken voor gevangen vis die verkocht wordt in de viswinkels en supermarkten.
Bijvoorbeeld het MSC keurmerk , waarbij je dan zeker weet dat het duurzaam wild gevangen vis betreft.
En voor gekweekte vis hebben ze het ASC keurmerk, zodat je weet dat het duurzaam gekweekte vis betreft.  Als je de docu seaspiracy kijkt dan zie je dat deze keurmerken eigenlijk niets betekenen.
De betreffende instanties die controle moeten houden of de vis wel aan keurmerken voldoen controleren vaak niet of weinig. Ook worden controleurs bedreigt en of omgekocht. Dit geld hetzelfde bij het keurmerk voor gekweekte vis. Als je ziet wat daar gebeurt, lus je bijna geen vis meer.
Volgens de documantaire makers moeten we eigenlijk helemaal geen vis meer eten, want we kunnen er niet vanuit gaan dat de keurmerken ook echt beiden waarvoor ze staan.

En duurzaam is de visvangst al lang niet meer. Meerdere instanties waarschuwen al dat de haai bijna uitgestorven is in de wereldzeeën. Er is nog maar 20 % over van de populatie die er voorheen was, voordat de grote vissersschepen kwamen. En dit geld niet alleen voor de haaien.
De achteruitgang in aantallen dieren in zowel water als land holt achteruit.
Ook de diversiteit is rampzalig teruggelopen. Wij als mens maken hele ecosystemen kapot.

EN DIT ALLEMAAL, OM ZOVEEL MOGELIJK GELD TE VERDIENEN !
EN DIT ALLES OM DE MENSEN DIE AL RIJK ZIJN, NOG RIJKER TE MAKEN.

En dus maken een paar bedrijven ons milieu wereldwijd kapot en dus ook de leefgebieden voor mens en dier. En inderdaad.... mag dit zomaar ? Moeten we deze bedrijven niet verantwoordelijk maken voor de problemen die ze veroorzaken.
Je hebt genocide....  

Genocide (of volkerenmoord of volkenmoord) is een misdrijf in het internationale recht dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 96(1) omschreven werd als 'de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep.

Deze term was geboren in 1944  door een Pool, bij de processen van Neurenberg.
Pas in 1998 werd dit ook vastgelegd en bekrachtigd door 150 landen. Dat heeft dus lang geduurd !


De verplichting tot berechting van misdrijven tegen de menselijkheid is inmiddels ook vastgelegd in het statuut van het Internationaal Strafhof (1998). Het Genocideverdrag is bekrachtigd door zo’n 150 landen, het statuut van het Internationaal Strafhof door meer dan 120 landen.Eigenlijk is "ecocide " hetzelfde. 


Ecocide is "de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – wijdverspreide, ernstige of systematische schade aan de natuur."[1]

Anders dan genocide is ecocide is nog niet geaccepteerd als criminele activiteit door de Verenigde Naties. Wel is er een beweging om het als misdrijf erkend te krijgen op velerlei niveaus. 

Alleen is het niet te hopen dat bevestiging van deze term en het strafbaar maken van ecocide net zolang duurt om te erkennen dan indertijd met genocide het geval was. Want zolang de tijd nemen kan niet meer, als je ziet in welk rap tempo alles ontregeld in de natuur.
We hebben nu veranderende weer-patronen, welke in elk land te merken is.
Niet voor niets boeken we het ene record na het andere op onderwerpen zoals "temperatuur, neerslag en droogte ".
Als dit al niet de wereld wakker maakt, samen met de enorme achteruitgang in aantallen dieren en ook soorten dieren, dan weet ik het niet meer.

Het is echt nodig om Ecocide snel te erkennen en ook de 1e bedrijven te berechten die dit ons aandoen.
In Nederland kunnen we als 1e denken aan Shell.
Nu is bekend geworden dat Shell zelf al een rapport in 1988 gemaakt heeft betreffende haar activiteiten, dat men toen al als bedrijf wist dat de wereldtemperaturen met 3 C zouden gaan stijgen  !!
Dus ze wisten in 1988 al dat ze schade ze aan het milieu brachten en hebben dit onder de pet gehouden en gingen dus bewust door met hun schadelijke praktijken.
Dus Shell schaadde onze leefomgeving BEWUST vanaf 1988 !
Daar zou men best een zaak van kunnen maken, als je de term ecocide daarmee in verband brengt !

 

 

Eigenlijk....als je bedenkt hoe wij de aarde misbruiken op vele manieren, is het nog een wonder dat we nu nog kunnen leven.

 

De aarde heeft maar een hele dunne atmosferische schil om zich heen.


Als je de aarde van het ene punt een streep zou trekken naar het tegenoverliggende punt ( diameter ) dan is dat
12.742 km
De atmosfeer ( de dampkring ook wel genoemd )  is maar slechts gemiddeld 1000 km dik.( KNMI )

De atmosfeer is een relatief dunne laag van gassen die een planeet bedekt. Onze atmosfeer, ook wel dampkring genoemd, houdt onze planeet op een comfortabele temperatuur (ongeveer 15 graden), doordat hij de warmte van de zon tot op de grond laat doordringen en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt. De deken van lucht is dun in vergelijking met de aarde zelf. Heeft de aarde een straal van gemiddeld 6370 km, de atmosfeer is gemiddeld 1000 km dik. In de dampkring onderscheidt men vijf lagen: de troposfeer, de stratosfeer, de mesosfeer, de thermosfeer, en de exosfeer. Het weer speelt zich af in de laag die het dichtst bij de aarde ligt, de troposfeer. De dikte van de troposfeer varieert van 10 km aan de polen tot 16 km in de gebieden rond de evenaar en is de warmste en vochtigste laag van de dampkring. ( WIKIPEDIA )


Dit dunne schilletje aan dampkring bevat wel de ingrediënten waardoor we kunnen leven op aarde.
Het bevat 21 % zuurstof... erg belangrijk om adem te halen.
Maar het bevat ook andere gassen in een bepaalde samenstelling, waardoor op deze planeet leven mogelijk is. Mede omdat de temperatuur redelijk contant gehouden wordt.

Maar door industriële activiteiten van de mens, wordt deze dunne schil volgepompt met gassen die een verwoestend effect kunnen hebben op ons redelijk stabiele leefomstandigheden op deze planeet.
Denk aan CO2 / Ozon / Methaan en andere gassen.

Deze atmosfeer is op zijn beurt weer afhankelijk van wat er door het leven op aarde geproduceerd / en of opgenomen wordt.

Het verhaal van zuurstof op aarde staat mooi beschreven op de natuur-database ( site ).

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002660.html

 

De atmosfeer bevatte aan het begin van het Proterozoïcum nog geen zuurstof, alleen oergassen, zoals zwavelwaterstof (H2S), koolstofdioxide (CO2) en stikstof.

Dit veranderde toen de cyanobacteriën (ook wel blauwwieren genoemd) ontstonden.

Sommige Oer-Archaebacteriën hadden door endosymbiose andere bacteriën  in hun lichaam opgenomen, waardoor ze zelf hun voedsel konden aanmaken. De opgenomen bacteriën werkten als bladgroenkorrels. Ze namen koolstofdioxide en water op en vormden hieruit met behulp van zonlicht glucose, een belangrijke voedingsstof. Hierbij gaven ze zuurstof af als afvalstof.

De eerste zuurstof kwam niet terecht in de atmosfeer, maar werd meteen weer verbruikt in oxidatie-reacties (roesten). Grote hoeveelheden opgeloste ijzerdeeltjes (Few+) in de oceaan vormden met de vrijgekomen zuurstof ijzeroxiden (FexOy). Deze lossen niet op in water en slaan neer.

Toen al het opgeloste ijzer was neergeslagen raakte het water verzadigd met zuurstof en kwam er voor het eerst sinds het ontstaan van de aarde zuurstof in de atmosfeer. Dit wordt de zuurstofrevolutie genoemd.

Gevolgen voor het leven

De zuurstofrevolutie had grote gevolgen voor het leven op aarde. Sommige organismen wisten zich aan te passen aan deze omgeving met zuurstof. Deze bacteriën gingen zuurstof gebruiken om voedingsstoffen af te breken.
Om dit te kunnen doen, namen ze andere bacteriën binnen hun celmembraan op door endosymbiose. Deze bacteriën vormden de eerste mitochondriën. Deze mitochondriën werkten als fabriekjes in de cel en leverden energie aan de cel door voedsel te verbranden. Hiervoor gebruikten ze zuurstof (aërobe manier van verbranden).
De aërobe manier van verbranden was veel effectiever dan de anaërobe manier van verbranden (zonder zuurstof) en leverde veel meer energie.

De organismen die de zuurstofgebruikende manier van verbranden gingen gebruiken, werden al snel de belangrijkste levensvormen op aarde, terwijl andere groepen uitstierven of werden verdreven en zich terugtrokken in de aardkorst of in het water, omdat zuurstof voor hen een giftig gas was en ze zich niet konden aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

 
De aarde heeft miljoenen jaren er over gedaan om het milieu zo te krijgen dat dierlijk leven kon ontstaan. En wij als mens tasten dit even in een paar decennia aan op zo een manier dat het vele leven ( in biodiversiteit en in aantallen ) op aarde gaat stoppen. Wij als mens nekken onszelf ook met onze vervuilende praktijken.
 

Dit filmpje op youtube laat zien hoeveel CO2 en waar de meeste CO2 geproduceerd wordt op aarde.

 Klik op de blauwe link:

History of atmospheric CO2, from 800,000 years ago until January 2019. For more information on the CO2 measurements,

 

https://youtu.be/1ZQG59_z83I Hier kun je zien welke sectoren en hoeveel aandeel ze hebben in de broiekasgassen uitstoot ! 

 

 En vanaf een Belgische site: 

https://klimaat.be/news/2020/nieuw-record-in-de-wereldwijde-co-2-concentratie-ondanks-de-corona-crisis

 
14 mei 2020

Volgens de laatste metingen van de Amerikaanse ‘National Oceanic and Atmospheric Administration’ (NOAA) in het Mauna Loa-observatorium in Hawaï bereikte de gemiddelde maandelijkse CO₂-concentratie in april 2020 een recordhoogte van 416 ppm (parts per million). Dit is de hoogste meting sinds 1958.

 

Maar sinds de industriële revolutie en vooral sinds het midden van de 20e eeuw is het fenomeen in een stroomversnelling geraakt: waar de jaarlijkse toename in de jaren ’60 rond 0,9 ppm lag, bedroeg die toename al gemiddeld 2,4 ppm in de periode 2010-2019.

Dit nieuwe record mag verbazen als we denken aan de lockdown van bijna de helft van de wereldbevolking omwille van het coronavirus, en aan de daarmee gepaard gaande lagere economische activiteit. 

We mogen echter niet vergeten dat het CO₂-gas zeer lang aanwezig blijft in de atmosfeer en de oceanen, en dat de nieuwe uitstoot – ook al is die lager dan gemiddeld – het al in de atmosfeer aanwezige CO₂ vervoegt.

 

 Hier een stukje welke andere stoffen de mens in de atmosfeer loost
 Vanaf de site : https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_NL/SEMDGDZ57NG_0.html

 

 Definitie van luchtvervuiling
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt luchtvervuiling gedefinieerd als 'beperkt tot situaties waarin de buitenlucht materialen bevat in een concentratie die schadelijk is voor mensen en hun omgeving.'

Milieuverontreinigende stoffen in steden zijn meestal een mengsel van een heleboel verschillende verontreinigende stoffen: zichtbare zoals stof en roet, maar ook veel onzichtbare, zoals heel kleine deeltjes en gassen. Hoe meer zichtbare onderdelen er zijn, hoe meer kleine deeltjes en gassen je kunt verwachten. Vervuiling wordt geclassificeerd als primair of secundair. Primaire verontreinigende stoffen zijn stoffen die rechtstreeks door een proces worden geproduceerd, zoals as van een vulkaanuitbarsting of koolmonoxidegas uit de uitlaat van een motorvoertuig. Secundaire verontreinigende stoffen worden niet uitgestoten. Ze worden in de lucht gevormd als de primaire verontreinigende stoffen reageren of op elkaar inwerken. Ozon is een voorbeeld van een secundaire vervuilende stof.  
 
Korte inleiding tot de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen
 
Koolmonoxide. Dit is een reukloos en kleurloos gas dat wordt geproduceerd door onvolledige oxidatie (verbranding) van koolstof. Koolmonoxide wordt van nature geproduceerd uit organische ontbinding door de oxidatie van methaan, in de oceanen en de lucht. In steden zijn motorvoertuigen veruit de grootste bron van koolmonoxide, hoewel het bij alle verbrandingsprocessen kan worden geproduceerd.

Zwaveldioxide. Zwaveldioxide in de atmosfeer komt zowel van natuurlijke als van menselijke activiteiten. Bij natuurlijke processen zoals vulkaanuitbarstingen komen zwavelverbindingen vrij. De belangrijkste menselijke activiteiten waarbij zwaveldioxide wordt geproduceerd zijn het smelten van zwavelhoudend mineraalerts en het verbranden van fossiele brandstoffen. Zwaveldioxide is in water oplosbaar. Daar vormt het zwavelzuur, een bijzonder bijtende stof. Het is heel schadelijk voor materialen, planten en dierlijk weefsel.

Fijnstof. Fijnstof is een verzamelterm voor een grote hoeveelheid verschillende kleine deeltjes van vaste of vloeibare stoffen die in de lucht zijn verspreid. Fijnstof kan onder andere uit levende organismen bestaan zoals bacteriën, virussen, schimmels, algen, pollen enzovoort. Niet-levende deeltjes in de atmosfeer bestaan uit mist, rook, damp, stof enzovoort.
Fijnstof met een afmeting die gevaar voor de gezondheid op kan leveren kan uit een heleboel bronnen worden uitgescheiden, zoals vulkanen en stofstormen, krachtcentrales, industriële processen en vuilverbranders. De afmetingen van zulk fijnstof variëren van minder dan 0,1 micrometer (µm) tot honderden micrometers. Deeltjes die een aerodynamische diameter hebben van minder dan 10 µm worden PM10 genoemd. Al deze deeltjes zijn klein genoeg om in het menselijk ademhalingssysteem binnen te gaan en worden ‘inhaleerbaar fijnstof’ genoemd. Deeltjes die groter zijn dan 10 micron worden meestal tegengehouden door de trilhaartjes in de neus en komen het ademhalingssysteem niet binnen. Daarom veroorzaken deeltjes groter dan 10 micron niet veel schade, behalve irritatie aan de neus en ogen

Lood. De belangrijkste bron van lood in de lucht is loodhoudende brandstof van motorvoertuigen. De introductie van loodvrije brandstof in 1985 heeft gezorgd voor een flinke daling van de loodconcentratie in de lucht. Lood is een zwaar metaal en als het in het lichaam aanwezig is kan het de hersenfuncties aantasten, vooral bij kinderen.

Stikstofoxiden. De belangrijkste menselijke activiteit die stikstofoxiden genereert is brandstofverbranding, vooral van motorvoertuigen. Stikstofoxiden worden in de lucht gevormd wanneer de brandstof bij hoge temperaturen wordt verbrand. Meestal heeft het de vorm van stikstofmonoxide, met minder dan tien procent stikstofdioxide. Als het is uitgestoten reageert stikstofoxide met zuurstof (het ‘oxideert’) en vormt het stikstofdioxide. Deze stikstofoxiden kunnen een paar dagen in de atmosfeer aanwezig blijven. In die tijd kunnen chemische processen salpeterzuur en deeltjes zoals nitraten en nitrieten doen ontstaan. Deze stikstofoxiden spelen een belangrijke rol bij de chemische reacties die fotochemische smog veroorzaken.

Ozon. Ozon is een kleurloos gas dat wordt gevormd door de chemische reacties tussen reactieve organische gassen en stikstofoxiden onder invloed van zonlicht. Ozon is een van de secundaire irriterende vervuilende stoffen die in stedelijke smog aanwezig is. Er is ook een stratosferische laag ozon op 12-50 km hoogte. In tegenstelling tot de ozon dichter bij het oppervlak is deze laag juist enorm belangrijk om te voorkomen dat de dodelijke UV-straling de grond bereikt.

 

Ozon komt niet uit de uitlaat van auto’s of schoorstenen van de industrie, maar wordt onder invloed van zonlicht gevormd uit andere schadelijke stoffen die het verkeer en de industrie uitstoten (lees meer over luchtvervuiling). Omdat de zon van invloed is op het ontstaan van ozon, komt smog in Nederland vooral in de zomer voor: dit noemen we zomersmog 


Waar ik zelf boos om kan worden is de domheid van mijn medemens. Hoe vaak ik het niet zie, dat de vrouw ( partner ) uit de auto wordt gelaten om in de supermarkt boodschappen te gaan doen en de man in de auto blijft zitten, MET een draaiende motor van de auto.
Ik heb de neiging om tegen het raampje te kloppen en te vragen of hij dit ook eens wilt doen in zijn huiskamer ! En dan wil kijken hoe fijn het is om te ademen in die ruimte.
Hebben deze mensen geen kinderen ?  Of zal het hem een worst zijn als zijn kinderen de moord stikken door de luchtvervuiling die alle auto's en vliegtuigen veroorzaken !!??
Echt tenenkrommend vind ik het. Net zoals dat de kinderen tegenwoordig allemaal met de auto naar school gebracht moeten worden. In de wijk waar ik woon moet ik er echt aan denken om of voor 8 uur in de ochtend te vertrekken of na half negen, want anders sta je dus in een file van auto's van de ouders die hun kinderen wegbrengen !

Afijn.... dit was de luchtvervuiling oftewel de vervuiling van de atmosfeer !
Als men eens wist hoe dun dat schilletje is !  We maken met onze domme industrie en verbranding-motors een eigen gaskamer, waarin ons nageslacht straks dood gaat.
Dat zou niet zo erg zijn, maar we nemen een heleboel onschuldige dieren en planten mee.Hoe vervuild de mens de atmosfeer:

-Industrie die grote hoeveelheden broeikasgassen produceren en andere giftige stoffen en veel fijnstof ( denk maar aan (Tata steel IJmuiden )

-Kappen van bossen welke CO2 opnemen, waardoor er meer CO2 in de dampkring komt.

-Vliegtuigen, stoten ongekende hoeveelheden CO2 en andere gassen uit in de atmosfeer.

-Al het verkeer ( Auto's) en vrachtverkeer storten stikstof en CO2 en fijnstof in de atmosfeer.

-Het verbranden van fossiele brandstoffen bij het opwekken van elektriciteit, bij transport, door industrie en door huishoudens;

-Industriële processen het gebruik van solventen, bijvoorbeeld in chemische en minerale industrieën.

-Landbouw, te denken aan kunstmest ( stikstof vervuiling /extra  CO2 productie en afnamen van de bossen om landbouw of andere producten te telen ( palmolie plantages ).

-Afvalverwerking, in Nederland verbranden we afval met alles giftige stoffen en CO2 die tevens in de atmosfeer komt. We kopen zelfs afval op van andere landen om het te verbranden. Deels wordt er energie mee gemaakt.

Veeteelt: enorme uitstoot van methaan, een broeikas gas die nog 20 x zo erg is als CO2.Hoe vervuilt de mens de zeeën:
-   Scheepvaart: het dumpen van afval. We hebben zelfs vaten radioactief materiaal gedumpt.
    De scheepvaart dumpt van alles in de zeeën, zoals hun afval, maar ook stook olie en residuen,
    plastic, eigenlijk van alles wordt in de zee gegooid, waarvoor ze aan land zouden moeten betalen om
    het kwijt te raken.

-   Vissersschepen: afval, maar vooral netten, waar de kleine en grote zeedieren in verstrikt raken

-   Kernafval en andere radioactieve materialen: door kernreactors aan zee ( koelwater ). Denk aan
   
Fukushima waar een tsunami de reactor trof. Heel veel radioactief water is daar in de zee                        verdwenen.

-   Alles wat in de rivieren gedumpt wordt, komt uiteindelijk ook deels in de zeeën terecht.

-    Plastics komen op vele manieren in de zeeën terecht, een heleboel landen dumpen hun plastic in de
    rivieren. Niet alleen grote stukken plastics, maar ook microplastics. Er zit meer plastic in de zeeën        dan plankton. Plastic vergaat nooit of heel langzaam. In elk levend wezen worden tegenwoordig            micro-plastics gevonden, ook in de mens.

 

 -   Industrieën lozen op rivieren, waardoor allemaal chemicaliën en zware metalen in de zeeën
    terecht komen

-   Medicijn industrie idem ( denk aan India ) lozen hun afval in de rivieren die naar zee lopen.
    Zembla heeft daar een mooie docu over gemaakt.
    https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-prijs-van-het-goedkope-medicijn

    Dieren worden steriel door medicatie-resten of krijgen tumoren.

-   Lawaai vervuiling door alle motoren van de scheepvaart, maar ook boortorens, windmolens.
  

-   Rioolwater wordt door veel landen op zee geloosd. Maar ook kunstmest ( meststoffen ) die                     overmatige algenbloei veroorzaken en de zee-biotoop vernietigd.

-   Verzuring van de zeeën en oceanen, omdat de zeeën CO2 opnemen en de CO2 gehalte in de lucht is     groot, dus neemt het water dit op. Met als gevolg dat de zeeën zuurder worden en plankton en algen     kunnen daar moeilijk tegen. De kiezelwieren ( nemen veel CO2 op ) worden afgebroken door het            zuur, hun skelet bestaan oa uit kalk. Dus nemen de oceanen minder CO2 op en driegt het een                  vicieuze cirkel te worden.

-   Warmte. Omdat de lucht ook warmer wordt doordat het gehalte aan broeikasgassen in de atmosfeer         stijgt, worden de oceanen en zeeën dit ook. Ook hier kunnen veel dieren en planten ( algen ) niet             tegen en gaan dood.

-   Door de opwarming van het water en de vele voedingstoffen ( kunstmest ), komt er minder zuurstof     in het water en worden er dode zones gecreëerd daardoor, en dat worden er steeds meer.

Een artikel over zee-vervuiling:
https://eo.belspo.be/nl/zeevervuiling

    

 Ook vervuild de mensheid het land:

-    Door vuilnisbelten, waaruit vele chemicaliën lekken en andere stoffen. En er zijn nogal wat                     vuilnisbelten in de wereld. In Nederland maken ze tegenwoordig speelplaatsen en golfterreinen op         deze afvalbergen. Door er een laag aarde overheen te storten dekt met het af, voor de zicht.
     Maar evengoed lekken er stoffen uit de afvalhoop de grond en het grondwater in.

-    Stikstof slaat neer op de grond door uitstoot van de industrie en alle verbranding- motoren die de         mens als vervoermiddel gebruikt ( auto's , vrachtvervoer, bromfietsen etc ).

-    PFAS is een verzameling stoffen die gebruikt worden in bijv anti-aanbaklagen van pannen enzo.
     Maar ook het waterdicht maken van regenjassen etc.
    

  • Niet of nauwelijks afbreken in het milieu (ze zijn persistent)
  • Schadelijke effecten kunnen geven in mensen en het milieu (ze zijn toxisch)
  • Zich gemakkelijk en snel verspreiden in het milieu (ze zijn mobiel) en/of
  • Ophopen in het menselijk lichaam, in dieren en planten (ze zijn bioaccumulerend)

-      PFAS zorgen ervoor dat mens en dier onvruchtbaar worden, zijn kankerverwekkend

-      Industrie dumpen ook veel giftige stoffen in de natuur. Maar ook baggerslib die verontreinigd is           worden in de grond gedumpt.    
   
 

-        De agrarische sector staat inmiddels bekend als de grootste stikstof vervuiler in Nederland.
        Een te hoog gehalte aan stikstof in de bodem veranderd de biodiversiteit, omdat een aantal planten         niet tegen een te " rijke " grond kunnen. Dus planten verdwijnen en de dieren die afhankelijk zijn            van die planten verdwijnen ook. Het is zwel de veeteelt als de landbouw die schuldig zijn aan dit            probleem.
        Als biodiversiteit verdwijnt, dan zie je dat een heleboel dieren ook minder in aantallen worden en         dat merken we nu al.

Wat wij ook doen is het steeds meer in bezit nemen van land ( voor huizen of industrieën of voor landbouw en veeteelt. Dit gaat ten koste van de ruimte voor dieren en planten.
Vervuiling van lucht, land en water gaan ten koste van dieren en planten. Dieren gaan dood door dit gebeuren door toedoen van de mens.
Hele ecosystemen worden vernield, wat ten koste gaat van het leven en diversiteit in gebieden.

De mens decimeert het aantal dieren letterlijk. Kijk maar naar de zeeën en oceanen. We hebben bijna alles al leeggevist. Op land is dat hetzelfde.
Als ecosystemen er aan gaan, dan gaat de mens er uiteindelijk ook aan.
We maken op deze manier ( hoe we met de aarde omgaan ) de planeet onleefbaar voor een hoop dieren en planten....maar uiteindelijk ook voor onszelf.

De planeet aarde heeft er miljoenen jaren over gedaan, om deze balans te verkrijgen, maar de mens is zo een slim dier ( dat vinden ze zelf )  dat we deze belangrijke ecosystemen wereldwijd in een paar decennia kapot maken.  Echt heel erg eigenlijk !


Het is gewoon een feit. Overal waar de mens komt, maakt hij er een zootje van in een korte tijd.
Zelfs in de ruimte !  Er draait zoveel ruimteschroot om onze planeet dat het zorgwekkend wordt voor oa het internationale space-station. Maar ook dure satellieten lopen gevaar.
Zelfs daar is er vervuiling door de mens.  Erg eigenlijk !Dus ja !  Er moet zeker een wetgeving komen
( wereldwijd ) welke ecocide bestraft
en tegen gaat !! 
Want wat nu gebeurd door grote industrieën, het een bedreiging wordt voor al het leven op aarde.
Dus ja ! Als je leefgebieden vervuild, dan moeten daar sancties op komen.

Zoals Shell nu doet al jarenlang in Nigeria


https://nos.nl/artikel/2366456-shell-aansprakelijk-voor-olievervuiling-in-nigeria-moet-boeren-betalen

 

 Om het even gezellig te maken... een plaatje van Twitter. Echt heel goed gemaakt en....het is nog waar ook !!!

Afbeelding---------------------------------------------

UPDATE: 

 

 

Vorige week heeft milieudefensie een rechtszaak gewonnen die ze had aangespannen tegen  Shell.

https://nos.nl/artikel/2382398-milieudefensie-wint-rechtszaak-tegen-shell-co2-uitstoot-moet-sneller-dalen


Shell heeft wereldwijd de verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en moet daar op korte termijn werk van maken. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in een zaak die onder andere Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell.

"Shell moet het zijne doen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering", zei de rechter. "Het oliebedrijf is verplicht via zijn concernbeleid om eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019."

Grote gevolgen

Momenteel heeft Shell nog als doelstelling om zijn CO2-uitstoot te reduceren met minimaal 20 procent voor 2030 en 45 procent tegen 2035. De uitspraak kan grote gevolgen hebben; de veroordeling kan als katalysator dienen voor nieuwe rechtszaken tegen bedrijven met een hoge CO2-uitstoot, zowel in Nederland als wereldwijd.


Het energieconcern verwacht in beroep te gaan tegen "de teleurstellende uitspraak", schrijft het in een verklaring. Daarin onderschrijft Shell dat er "urgente actie tegen klimaatverandering nodig is" en benadrukt het bedrijf dat het in 2050 netto nul CO2-uitstoot wil realiseren.

"De richting die de rechter heeft ingezet, is ook de richting waarin wij gaan", zegt Shell-bestuurslid Harry Brekelmans in een interview met de NOS. Het probleem is volgens hem de snelheid die de rechter eist. Het is nog onduidelijk welke directe gevolgen het vonnis heeft op de werkwijze van Shell.

 

 

De rechtszaak was aangespannen door Milieudefensie en zes andere organisaties, zoals Greenpeace, Fossielvrij NL en de Waddenvereniging. Ook 17.000 burgers steunen de zaak.

'Baanbrekend'

"Het is echt een baanbrekend vonnis", zei advocaat van Milieudefensie Roger Cox na afloop van de rechtszaak. "Dit is de eerste keer dat we succesvol zijn en een bedrijf van beleid kunnen laten veranderen. En wel internationaal: Shell is actief in 80 landen en zal dus in die gezamenlijke landen tot deze reductie moeten komen. Dit geeft een enorme voedingsbodem voor meer van dit soort zaken."

 

In een eerdere zitting zei het energiebedrijf dat het al volop investeert in alternatieven voor fossiele brandstoffen en dat het niet in zijn eentje het klimaatprobleem kan oplossen.

'Ook andere bedrijven moeten uitstoot terugbrengen'

Een ander argument is dat de wereld voorlopig nog wel fossiele energie nodig heeft. Als Shell die niet levert, doet een ander bedrijf dat wel, is de redenering van de multinational.

De rechter ging daar niet in mee. "Ook andere bedrijven zullen CO2-uitstoot moeten terugbrengen." De verstrekkende gevolgen die de uitspraak kan hebben, namelijk nieuwe investeringen nalaten of minder verkopen, wegen volgens de rechtbank op tegen de gevaren van klimaatverandering.

'Enorme uitstoot'

De rechter stelde vast dat Shell een van de grootste producenten en aanbieders van fossiele brandstof wereldwijd is. "Samen met de leveranciers en afnemers is het verantwoordelijk voor een enorme CO2-uitstoot, die groter is dan die van veel landen, waaronder Nederland."

Deze uitstoot leidt volgens de rechter tot ernstige risico's voor inwoners van Nederland en specifiek het Waddengebied, van stijging van de zeespiegel tot de gezondheidsrisico's van luchtverontreiniging. Daarmee worden de mensenrechten van inwoners aangetast. "Zoals het recht op een ongestoord gezinsleven", zei de rechter.

Belangrijk onderscheid

Belangrijk in het vonnis is dat de rechter een onderscheid maakt tussen de uitstoot die Shell als bedrijf zelf veroorzaakt en de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van de fossiele brandstoffen die het verkoopt. Als het gaat om de multinational zelf, is de vermindering van 45 procent in 2030 een resultaatverplichting. Waar het gaat om de uitstoot van leveranciers én eindgebruikers, is het een "zwaarwegende inspanningsverplichting".

En er is nog iets..... 4 Zwitserse vrouwen klaagden de staat aan * ( Zwitserland ). Omdat ze eerder overlijden omdat de aarde opwarmt en er meer hittegolven zullen komen !!!
Statistisch is bewezen dat dat echt zo is. Bij een hittegolf sterven er meer oudere mensen.


 Zie onderstaande link :

 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2382661-zorgen-vier-bejaarde-zwitserse-vrouwen-voor-de-volgende-klimaatrevolutie

 

Zorgen vier bejaarde Zwitserse vrouwen voor de volgende klimaatrevolutie?De inkt van het vonnis in de historische rechtszaak tegen Shell is amper droog, of er dient zich alweer een nieuwe klimaatzaak aan, opnieuw met mogelijk verstrekkende gevolgen.

Vier oudere Zwitserse vrouwen spannen - samen met de groep 'KlimaSeniorinnen' - een rechtszaak aan tegen Zwitserland. De vrouwen (de jongste is 79, de oudste 89) stellen dat het land onvoldoende bijdraagt aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

De kernvraag in de zaak: maken landen die te weinig doen tegen klimaatverandering zich schuldig aan mensenrechtenschendingen? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich erover buigen.
Ouderen lijden onder extreme hitte

Door klimaatverandering komen steeds vaker periodes van extreme hitte voor en vooral ouderen hebben daaronder te lijden. Onvoldoende doen tegen klimaatverandering is daarmee een schending van het recht op leven (artikel 2) en het recht op eerbiediging van een privé- en gezinsleven (artikel 8) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stelt de actiegroep die gesteund wordt door Greenpeace.

"Wij zijn tevreden als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hopelijk beslist dat onze mensenrechten inderdaad geschonden zijn", zegt Anne Mahrer van de KlimaSeniorinnen.

De 83-jarige hartpatiënt Marie-Eve Volkoff is een van de vier vrouwen die haar medisch dossier heeft aangeleverd om aan te tonen dat haar leven in gevaar is door de grotere kans op hittegolven. "Ik ben bang om dood te gaan":
'M'n leven is m'n leven niet meer'

Eerder vingen de vrouwen bot bij de Zwitserse rechtbank. In het vonnis stelden de hoogste Zwitserse rechters dat er momenteel nog geen sprake is van de gevreesde 1,5 graden opwarming en dat er wereldwijd afspraken zijn gemaakt om dat te voorkomen. Mocht de temperatuur toch meer stijgen, dan zullen de gevolgen pas op lange termijn merkbaar zijn. En omdat de oudere vrouwen dan niet meer leven, kunnen hun mensenrechten niet geschonden worden, aldus de rechters.
'Geen belachelijke zaak'

Na de afwijzing in eigen land stapten de Zwitserse vrouwen naar het Hof in Straatsburg. Dat wijst meer dan 90 procent van de zaken af. Dat het Hof de zaak gaat behandelen is dus bijzonder. "Daarmee zeggen ze in ieder geval dat het geen belachelijke zaak is", aldus jurist Laura Burgers, die promoveerde op klimaatrechtszaken.
 
 


Mocht het Hof in een uitspraak een direct verband leggen tussen klimaatverandering en mensenrechten, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de honderden andere klimaatzaken die momenteel gevoerd worden. "Die zaken zijn op de eerste plaats een reactie op het grote falen van overheden om een goed antwoord te formuleren op de klimaatcrisis", zegt Burgers. "Wat je ziet gebeuren is dat er een besef neerdaalt: dit klimaat gaat uiteindelijk onze mensenrechten nadelig beïnvloeden. En daarmee zeggen we eigenlijk: het klimaat is een mensenrechtenkwestie."

Naast de zaak van de KlimaSeniorinnen gaat het Hof ook de zaak behandelen van een groep Portugese jongeren die vinden dat hun mensenrechten worden geschonden omdat onder meer de lidstaten van de EU te weinig doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Wanneer de zaken worden behandeld, kan het Hof nog niet zeggen. Doorgaans kan een uitspraak jaren duren. Vanwege de hoge leeftijd van de betrokkenen zal het Hof de zaak van de KlimaSeniorinnen met prioriteit behandelen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de eindautoriteit over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Individuen maar ook groepen of landen kunnen bij het Hof in Straatsburg een klacht indienen tegen een land als ze vinden dat hun rechten worden geschonden. Alle 47 lidstaten van de Raad van Europa zijn bij het Hof aangesloten en erkennen de rechtsmacht.