maandag 19 juli 2021

Steeds vaker artikelen en gebeurtenissen die aangeven dat de klimaatverandering al lang aan de gang is................................ maandag 19 juli 2021

 

Op 1 dag 2 artikelen in de Volkskrant die aangeven dat de klimaatverandering al in gang is gezet, door toedoen van de mens.
Het is niet iets wat ik verzin, maar wil alleen de urgentie laten zien, dat klimaatverandering nu al bezig is op vele plekken op de aarde anno 2021 !!

 

 

DE VOLKSKRANT MAANDAG 19 juLi 2021

Hongersnood

Carlijne Vos

Amsterdam

In Madagaskar voltrekt zich een humanitaire ramp ‘van bijbelse proporties’. Het land is droog,

leeggevreten door sprinkhanen, weggeblazen door de wind, en meer dan 1 miljoen mensen wor-

den door honger bedreigd. En dat is een direct gevolg van de klimaatverandering, in een wereld

waar miljardairs voor de lol naar de ruimte reizen.   

Op het menu staat al maanden niets anders dan een handvol sprinkhanen,

onrijpe rode cactusvruchten of wilde bladeren. Lepels of kommen om mee te eten zijn verkocht, net zoals alle andere huisraad, om voedsel te kopen. Nu alles op is rest alleen het karige voedsel dat haar kinderen in het bos vinden, voor water om het te wassen moet Tamaria elke dag 4 kilometer lopen.

Tamaria, moeder van zeven kinderen, is een van de honderdduizenden slachtoffers van de ergste hongersnood die Madagaskar in veertig jaar heeft getroffen. Naar schatting 1,1 miljoen inwoners worden door honger bedreigd, zeker 14 duizend mensen verkeren in de meest ernstige ‘catastrofale’ fase (5) van ondervoeding.

Zonder hulp verdubbelen deze aantallen  in  enkele  maanden,  zo  waarschuwt directeur David Beasley van het Wereld Voedselprogramma (WFP) al weken op internationale podia.

Klimaatverandering

De humanitaire ramp ‘van bijbelse proporties’ die zich in ‘Grand Sud‘ van Madagaskar voltrekt is een rechtstreeks gevolg van klimaatverandering. En het ergste: ‘Deze mensen hebben hier zelf nul aan bijgedragen’, zegt WFP-programmaleider Lola Castro in The Washington Post. ‘Ze hebben geen auto’s, geen fornuis, geen elektriciteit. Het is onze morele plicht om ze te helpen.’

Terwijl Limburg, Duitsland en België worden getroffen door de ergste regenval in jaren, kampt zuidelijk Madagaskar  met  de  grootste  droogte sinds 1981. De regens zijn al drie jaar uitgebleven, sprinkhanenplagen razen  over  de  schamele  oogsten,  vee Klimaatverandering oorzaak van droogte en honger op Madagaskar  heeft het loodje gelegd en de onbeplante akkers zijn door stofstormen bedekt of weggeblazen.

De stofstormen, de zogenoemde ‘tiomenas’, doen zich volgens de getroffen inwoners steeds vaker voor als gevolg van klimaatopwarming. ‘Door de aanhoudende droogte, hebben krachtige winden de vruchtbare grond weggeblazen’, zo vertelde Jean-Louis Tovosa, vader van 15 kinderen uit Ambavombe-Androy,  een van de zwaarst getroffen regio’s, in mei aan The Guardian. 

Duizenden burgers hebben het platteland verlaten om hulp te zoeken in stedelijke gebieden, waar ze vaak uitgeput en ondervoed aankomen.  Maar de meeste mensen blijven achter in hun dorpen die soms op wel twee dagen lopen van de  bewoonde wereld liggen. Artsen zonder Grenzen (MsF) zet in deze dorpen noodklinieken op om ondervoede burgers en kinderen op de been te helpen. 

‘Het is vreselijk’, zegt medisch coördinator Karin Huster van MSF vanuit Ambovombe. ‘Op de markten in de steden is voedsel, er is water en medische zorg    niet  voldoende  weliswaar 

maar deze inwoners komen gewoon niet weg.’ Ze klampen zich vast aan de grond van hun voorouders of zijn simpelweg te verzwakt om die afstanden te voet af te leggen.

Miljardairs Huster noemt het onacceptabel dat anno 2021 mensen moeten sterven van de honger. ‘Er zijn genoeg middelen in de wereld; geld, voedsel en water. Het feit dat miljardairs als Jeff Bezos of Elon Musk naar de ruimte reizen terwijl elders in de wereld mensen niets te eten of te drinken hebben, vind ik schokkend.’

In oktober zal het aantal mensen dat wordt bedreigd met acute hongersnood, mogelijk zijn opgelopen tot 400 duizend. ‘Het ergste moet nog komen’, zo zei Lola Castro van WFP deze week tegen persbureau AFP. Volgens WFP-directeur Beasley is per direct 78,6 miljoen dollar extra nodig om Madagaskar er doorheen te helpen tot de eerstvolgende oogsttijd.

Madagaskar is het enige land ter wereld waar deze ernstige mate van hongersnood niet een gevolg is van oorlog en conflict maar van klimatologische omstandigheden. Vanwege zijn ligging in de Indische Oceaan voor de kust van Oost-Afrika wordt het eiland zowel geplaagd door overstromingen en cyclonen – gemiddeld 1,5 per jaar – alsook door steeds ernstiger droogte.

Veel rivieren en bronnen zijn permanent opgedroogd. Daarnaast heerst er bittere armoede. Bijna driekwart van de bevolking van 26 miljoen mensen leeft onder de armoedegrens, hoewel het land rijk is aan bodemschatten en zeldzame gewassen als vanille.

Op het reusachtige eiland, beroemd om zijn natuurpracht en biodiversiteit, heerst ‘een vrijwel continue noodtoestand waar deze klimaatcrisis bovenop komt’, zo schrijven hulporganisaties.

Mate van voedselzekerheid volgens de schaal van het  IPC, situatie mei tot aug 2021 Indische Oceaan

M A D A G A S K A R

190721 © de Volkskrant. Bron: ipcinfo.org/

Kinderen ploegen het dorre land in ‘Grand Sud’ op Madagascar. Foto Reuters

 


 

 

 

 

 

 

 

Zeedieren sterven bij miljarden door hittegolf aan de westkust van Amerika: ditgaat vaker gebeuren, vrezen biologen  Niels Waarlo Amsterdam

 

De aanhoudende extreme hitte aan de westkust van Noord-Amerika heeft niet alleen honderden mensenlevens gekost. Op de stranden hangt een geur van verrotting door alle dode mosselen, zeesterren, zeepokken en andere waterdieren. 

De afgelopen weken werd aan de westkust van de VS en Canada hitterecord na hitterecord  gevestigd. Onderzoekers berekenden hoe groot de kans was dat de hittegolf van eind juni zou ontstaan, en concludeerden dat het vrijwel onmogelijk is dat dit zonder klimaatverandering had gekund. Maar nu treft de warmte ook het waterleven hard. Dit is een voorbode van wat de opwarming van het klimaat vaker teweeg kan brengen, vrezen biologen.

‘Dit is te vergelijken met een catastrofale instorting van een gebouw, waarbij het dodental blijft oplopen en je blij bent dat je overlevenden vindt’, beschrijft Christopher Harley, marien bioloog aan de Universiteit van British Columbia. Dieren die in het getijdengebied leven, zoals zeesterren, mosselen en andere schelpdieren, zijn massaal gestorven. ‘We beginnen nu pas goed te zien hoe  groot de schade onder de zeepokken is, nu delen van hun schelpjes wegspoelen en blijkt dat ze dood en leeg zijn.’ Alleen al op een strand bij de stad White Rock, bij bioloog Harley in de buurt, liggen tientallen miljoenen dode zeepokken op een kuststrook van één kilometer lang, laat hij weten.

Hoeveel dieren er in dit kustgebied Dode zeedieren ( Foto UBC  )precies zijn gestorven laat zich lastig schatten, maar het zullen er miljarden zijn, zegt hij. Het blijft niet bij zeedieren: er zijn ook grote zorgen over het lot van zalmen in de rivieren aan de westkant van Amerika. Zo is er een reëel risico dat de meeste jongen van de Chinookzalmen in de rivier de Sacramento door het warme weer de zomer niet overleven, schrijft het California Department of Fish and Wildlife.

 

Ook de oorzaak van de afstervingsgolf aan de kust is zonder twijfel de hitte, volgens marien bioloog Harley. ‘We hebben temperaturen op de rotsen gemeten die hoger zijn dan ik ooit heb meegemaakt in dit deel van de wereld.’ Daarbij valt op dat vooral dieren die in de schaduw zitten nog leven.

‘Dat patroon is opvallend consistent.’ Veel diersoorten zullen binnen een paar jaar zijn hersteld, verwacht hij, aldoen  sommige  mosselen  die  zich traag voortplanten er mogelijk langer over. De vraag is wat de massale sterfte betekent voor de rest van het ecosysteem, zoals de brilzee-eend, die in het gebied overwintert en veel voedsel zal mislopen. ‘Maar de grootste zorg is dat dit soort schadelijke hittegolven zo vaak  gaat  voorkomen  dat  soorten nooit volledig herstellen.’

Dat het soms zo heet wordt dat zeedieren erdoor sterven, is een bekend fenomeen, zegt Nicole de Voogd, bijzonder hoogleraar mariene ecosystemen aan de Universiteit Leiden en verbonden  aan  Naturalis.  Ook  in  de Nederlandse zeeën zijn bij hittegolven in het verleden onder meer mosselen en kokkels gestorven.

Dieren in ondiep water zijn het gevoeligst voor acute hitte, omdat water op grotere dieptes trager opwarmt. ‘Zeker organismen die vastzitten en die niet kunnen ‘vluchten’, zoals mosselen.’ Ook veel koraalriffen kunnen slecht tegen hitte: tropische koralen leven samen met micro-organismen die zonlicht omzetten in voeding, zoals planten dat doen. Bij te hoge temperaturen stoten de koralen deze microorganismen af, waardoor ze verbleken en voedselgebrek dreigt. Blijven de temperaturen te lang hoog, dan kunnen grote stukken rif afsterven. Overigens kan warmte ook om andere redenen schadelijk zijn, zegt De Voogd: zo kan ze de groei van algen stimuleren. Bij het rottingsproces hiervan wordt zuurstof opgenomen, waardoor de zuurstofconcentraties in het water zo laag worden dat dieren sterven.