maandag 9 augustus 2021

Verontruste reacties op klimaatrapport: van 'code rood' tot 'acute noodsituatie' ................................ maandag 9 augustus 2021.

 

 

      Eigenlijk moet ik er een aparte blog van maken, maar het ontbreekt mij aan energie om dat te doen.
Zodoende zal ik af en toe hier een bericht plaatsen op de ramp die ons te wachten staat en waar we tot nu toe nog weinig aan gedaan hebben. Dat komt ook omdat de grote industrieën daar geen zin in hebben, omdat het hun teveel geld gaat kosten. Maar ook omdat overheden ons te slecht inlichten wat er ons allemaal te wachten staat. Een veel snellere klimaat ontregeling is al aan de gang, sneller dan wij verwachten als mens, waarbij te denken valt aan rampen door extremen in het weer, zoals teveel regen, meer orkanen, exoten ( dieren zowel planten ) die oprukken in gebieden waar dat voorheen niet mogelijk was ( omdat er een stabiel klimaat was ). Maar ook een enorm verlies aan bio-diversiteit omdat dieren en planten "uitsterven " omdat ze de snelheid van het veranderende klimaat niet kunnen bijbenen.
Dus ontstaat er ruimte voor ziekten en plagen. ( ook dat wordt door de mens bevorderd, door megastallen en het vele anti-biotica gebruik en veel te veel dieren op elkaar houden ).   Het is pas maar 50 jaar geleden dat malaria verdwenen is in ons land.   Maar er komt nu alle ruimte om straks weer terug te keren en nog veel andere ziekten die er aankomen als ons weer warmer en natter wordt. ( denk aan knokkelkoorts/ westnijl-virus ).

Op wereldschaal ontkomen we niet aan grote hoeveelheden klimaat-vluchtelingen die gaan komen. NU al heerst er honger in de zuidelijke landen (merendeel in Afrika / en door toedoen van de mens in Noord-vietnam ) .
De landen in de regio van de evenaar en daaronder kennen al voedseltekorten, en dat zal alleen maar erger en grootschaliger worden, en komen er klimaat-vluchtelingen in grote massa's naar het noorden waar door het betere klimaat nog wel genoeg voedsel en water is.
Er zullen ook oorlogen ontstaan door gebrek aan water en voedsel. Maar ook de leefbaarheid in grote gebieden zal onmogelijk worden op die plekken waar het nu eigenlijk al slecht vertoeven is.

Er zullen oorlogen ontstaan door zoet water tekorten. De aarde die 1 a 2 graden warmer wordt zal minder in staat zijn ons voedsel te geven. In Nederland is de verzilting al een poosje aan de gang. Als de zeeën steeds hoger worden, zal dat tevens een verzilting tot gevolg hebben in gebieden die daarvoor nog goed waren om voedsel te verbouwen.

Het ene rampzalige effect zal weer zijn werking hebben op andere zaken. Een cascade aan rampen eigenlijk.
Zoals het verdwijnen van het ijs op zowel de noord- als zuidpool, zal grote gevolgen hebben op het albedo effect. Door zijn witte kleur van ijs en sneeuw wordt warmte teruggekaatst de ruimte in, dit noemen ze het albedo effect.
Het verliezen van het albedo effect draagt bij aan de opwarming van de aarde. Echter, waar sneeuw en ijs verdwijnen, komt er een zwarte kleur ( aarde / steen ) ervoor terug, en dat zijn kleuren die juist veel warmte opnemen ! Dus gaat de opwarming dan nog sneller !!!

Maar nu het verontrustende klimaat rapport. Iets wat ik de laatste jaren al veel eerder voorspelde. Dat de opwarming en klimaatverandering VEEL sneller gaat dan wij dachten. En zie... nu is er een volgend serieus artikel !   Ik hoop dat de mensheid, maar vooral regeringen en wereldleiders dit rapport serieus nemen en niet denken, het zal "mijn leven" wel duren en dus de zorgen in handen laten van ons nageslacht. Want als dat gebeurt, dan kan de mensheid het wel vergeten. Eigenlijk is dat ook wat ik verwacht dat gaat gebeuren. De mens wil zijn luxe niet opgeven en we gaan rustig door met vliegen naar vakantie bestemmingen... en waarom ?  Omdat het kan :(
Net als het krankzinnige consumptie gedrag en dat men alles maar moet kunnen kopen. Waarom moeten er in de supermarkten 100 keuze's aan jam in de schappen staan ? Wie heeft deze waanzin bedacht ? De jam is zomaar een voorbeeld. En zo is het met vele producten.


Men stelt in het rapport dat we nog niet te laat zijn. Maar daar vergissen ze zich in denk ik, want klimaat gedraagt zich als een olietanker, eenmaal in gang gezet, laat het zich niet makkelijk stoppen. 

Zelfs als we nu zouden stoppen met CO2 produceren, dan nog gaat dit fenomeen nog decennia door.  Kijk naar de branden op de toendra in Siberië… hoeveel methaan vrij komt en hoe weinig Rusland er aan doet. Methaan is vele malen sterkere broeikasgas dan CO2. Zelfs in ons kikkerlandje komt nu heel veel methaan vrij, omdat men voor de boeren het waterpeil lager houdt, anders  kunnen de boeren het land niet bewerken met hun veel te zware machine's ( welke de leefbare laag in de aarde kapot maken ).


Vanaf de NOS site:


https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2393242-verontruste-reacties-op-klimaatrapport-van-code-rood-tot-acute-noodsituatie

Verontruste reacties op klimaatrapport: van 'code rood' tot 'acute noodsituatie' Internationaal wordt verontrust gereageerd op het nieuwe rapport van het IPCC, het internationale klimaatpanel van de VN. Dat is vanochtend gepresenteerd. In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog mogelijk is de gemiddelde temperatuur op aarde hooguit 1,5 graad te laten stijgen.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres concludeert op basis van het rapport dat de fossiele brandstofindustrie ten dode is opgeschreven. Een belangrijke verklaring voor de opwarming is de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij het gebruik van fossiele brandstoffen en volgens Guterres moet er een einde komen aan de winning van kolen, olie en gas. Het rapport komt neer op een waarschuwing van het kaliber 'code rood', aldus de VN-chef.
Niet te laat

Eurocommissaris Timmermans, die verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid van de Europese Commissie, spreekt van de dringende noodzaak om in te grijpen. "Het is niet te laat om het tij te keren, maar alleen als we nu daadkrachtig en gezamenlijk optreden."

Oud-president van de Malediven Nasheed, die 48 armere landen vertegenwoordigt, legt de verantwoordelijkheid bij het rijke Westen. "Wij betalen met ons leven voor de kooldioxide die anderen hebben uitgestoten. We zullen snel maatregelen nemen om dit onaanvaardbare onrecht te keren."

In november is er in Glasgow een nieuwe klimaattop, door de Britse premier Johnson omschreven als 'cruciaal'. Hij noemt het IPCC-rapport een wake-upcall en zegt te hopen dat landen al voor de klimaattop met ingrijpender maatregelen komen.
Veel vaker hoog water

In het rapport wordt verder uitgelegd dat het stijgen van de zeespiegel door de opwarming van de aarde onomkeerbaar is. Hoofdauteur van het deel over de zeespiegelstijging is de Nederlandse wetenschapper Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee (NIOZ).

Ze geeft aan dat de cijfers in deze editie niet wezenlijk verschillen van het vorige IPCC-rapport uit 2013, maar dat de bevindingen wel veel nauwkeuriger zijn. "Zo kunnen we nu concreet maken wat de verwachte bijdrage van het smelten van Antarctica is voor verschillende broeikasgas-scenario's, terwijl dit in het vorige rapport nog niet kon."

Hoe sterk de zeespiegel stijgt, verschilt namelijk sterk per regio: zo is voor Noord-Europa het smelten van Antarctica relevant, omdat het smeltwater daarvandaan door het effect van de zwaartekracht tot extra zeespiegelstijging leidt in het deel van de wereld waar ook Nederland ligt. Het NIOZ verwacht dat er mede daardoor in Nederland veel vaker hoog water zal voorkomen, elke twee tot tien jaar.

Ook klimaatactiviste Greta Thunberg wijst erop dat het rapport geen hard nieuws bevat. "Er wordt bevestigd wat we al wisten uit duizenden eerdere studies en rapporten - dat we in een acute noodsituatie verkeren. Het is een degelijke (zij het behoedzame) samenvatting van de beschikbare kennis", schrijft ze op Twitter.
 
@GretaThunberg

The new IPCC report contains no real surprises. It confirms what we already know from thousands previous studies and reports - that we are in an emergency. It’s a solid (but cautious) summary of the current best available science. 1/2
4 uur geleden

Greta Thunberg  
@GretaThunberg

It doesn't tell us what to do. It is up to us to be brave and take decisions based on the scientific evidence provided in these reports. We can still avoid the worst consequences, but not if we continue like today, and not without treating the crisis like a crisis. 2/2
4 uur geleden Actiegroep Greenpeace ziet in het rapport een aansporing voor het nieuwe kabinet om ambitieuzere klimaatdoelen te stellen. Milieudefensie vindt dat Nederland veel meer kan doen om de klimaatverandering tegen te gaan, omdat het "een wereldspeler in olie, steenkool, bio-industrie, kapitaal en nog veel meer" is. Maar het klimaatbeleid hier is alleen gericht op de emissies in eigen land, vindt de milieuclub.
IPCC-rapport

De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet voorgekomen in ten minste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Daarbij dreigen aspecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden voor eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals de stijging van de zeespiegel. Zonder drastische maatregelen moet de wereld zich opmaken voor veel grotere weersextremen, staat in het IPCC-rapport.

Een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen hebben er jarenlang aan gewerkt. Het stuk dient als basis voor klimaatbeleid van regeringen wereldwijd en komt vlak voor de VN-klimaattop van komend najaar in Glasgow.
Vanaf de NOS site:

https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2393226-ipcc-ongeevenaarde-klimaatverandering-leidt-tot-fors-meer-weersextremen

IPCC: ongeëvenaarde klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen 

 

De snelheid waarmee het klimaat verandert, is niet eerder voorgekomen in ten minste tweeduizend jaar en mogelijk nog veel langer. Daarbij dreigen sommige aspecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden voor een periode van eeuwen of zelfs duizenden jaren, zoals het stijgen van de zeespiegel. Zonder drastische maatregelen moet de wereld zich opmaken voor fors grotere weersextremen.

Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen hebben er jarenlang aan meegewerkt. Het dient als basis voor klimaatbeleid van regeringen wereldwijd, en komt vlak voor de mondiale politieke klimaattop van komend najaar in Glasgow.

 

Sinds het vorige reguliere IPCC-rapport in 2013, is de kennis over het klimaat flink toegenomen. Duidelijk is volgens de klimaatwetenschappers dat de opwarming van de aarde al tot grote veranderingen heeft geleid: in de atmosfeer, op land en in de oceanen.

De opwarming heeft effect op weersextremen en het bewijs daarvoor is volgens het IPCC sterker dan bij het vorige rapport. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hittegolven, hevige regenval, extreme droogte en tropische cyclonen. Ook meldt het rapport dat oceanen in een ongekend hoog tempo opwarmen.

Ingrijpende maatregelen

De afgelopen twee weken is door regeringsdelegaties uit de hele wereld woord voor woord ingestemd met een samenvatting van het IPCC-rapport. Wetenschappers hadden hierbij voortdurend een vetorecht, als het veel uitgebreidere onderliggende rapport - dat duizenden pagina's telt - naar hun idee geweld werd aangedaan. Deze gang van zaken is altijd hetzelfde. De gedachte is dat landen het rapport hierdoor zullen omarmen en als uitgangspunt nemen voor hun klimaatbeleid.

De aarde is sinds het pre-industriële tijdperk met iets meer dan één graad opgewarmd. Sowieso zal de opwarming volgens het rapport nog tot midden deze eeuw doorgaan, zelfs als het lukt om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken. Alleen als er nu snel ingrijpende en grootschalige maatregelen worden genomen, is een beperking tot 1,5 of twee graden opwarming nog mogelijk, stelt het IPCC.

 

 


Voor Nederland zijn vooral de inzichten over zeespiegelstijging belangrijk. Die gaat steeds sneller. Ging het tussen 1901 en 1971 per jaar om 1,3 millimeter, daarna tot 2006 werd dit 1,9 en vervolgens nam de stijging toe tot 3,7 mm per jaar (tot 2018).

Daarmee gaat de zeespiegelstijging nu hoogstwaarschijnlijk sneller dan ooit in ten minste de afgelopen drieduizend jaar. Hoeveel meer dit wordt in de toekomst, hangt vooral af van hoe gauw het gaat lukken om de uitstoot te laten dalen. Uit scenario's blijkt dat de gemiddelde zeespiegelstijging eind deze eeuw
varieert tussen enkele decimeters tot iets meer dan een meter (1,01 m).

Als alles tegenzit en de uitstoot van broeikasgassen blijft hoog, dan stijgt de zeespiegel daarna door. In het jaar 2100 kan het dan maximaal twee meter zijn, in 2150 vijf meter. Maar, stelt het rapport, ook een nog veel hogere zeespiegelstijging is mogelijk "in een scenario met zeer hoge broeikasgasemissies". Dit scenario tegen twee meter eind deze eeuw, vijf meter in 2150 en vijftien meter in 2300 is niet erg betrouwbaar, maar "kan niet worden uitgesloten vanwege de grote onzekerheid in ijskapprocessen".

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nieuw in dit IPCC-rapport is dat er meer gekeken is naar regionale verschillen. Het klimaat op aarde verandert niet overal op dezelfde manier. Zo wordt onder meer het Middellandse Zeegebied genoemd, als een van de gebieden die risico lopen op extreem hoge temperaturen in de toekomst.

Bovendien is er nu meer duidelijkheid over de zogenoemde klimaatgevoeligheid. Dat wil zeggen: de mate waarin het klimaat reageert op een bepaalde hoeveelheid uitstoot. De kans dat dit effect wel mee zal vallen, is fors kleiner geworden.

Ook gaat het over mogelijke kantelpunten in het klimaat, zoals het instorten van een van de grote ijskappen of abrupte veranderingen in oceaanstromingen. De kans daarop wordt heel klein geacht, maar uitgesloten wordt het ook niet.

 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2390897-vn-panel-kijkt-naar-klimaatverandering-rapport-ook-voor-nederland-van-belang

VN-panel kijkt naar klimaatverandering, rapport ook voor Nederland van belang 


 

 

 Verwoestende bosbranden, hoge temperaturen, extreme droogte en recentelijk, in onder meer Nederland, hoog water en overstromingen: het zijn gebeurtenissen waarbij vaak wordt gewezen naar het veranderende klimaat.

Vanaf vandaag bestuderen leden van het VN-klimaatpanel IPCC twee weken lang duizenden onderzoeken naar klimaatverandering, om deze vervolgens te beoordelen, te analyseren en samen te vatten in een evaluatierapport. Dat doen ze eens in de vijf of zes jaar. Voor Nederland is een van de belangrijkste onderwerpen dit jaar de stijging van de zeespiegel.

Vijf dingen die je moet weten over de virtuele bijeenkomst:
IPCC doet zelf geen onderzoek

Het IPCC, oftewel het Intergovernmental Panel on Climate Change, is een organisatie van de Verenigde Naties. De leden verrichten zelf geen onderzoek naar klimaatverandering; het team bestaat uit wetenschappers en regeringsadviseurs die conclusies trekken uit bestaande onderzoeken.

Dit jaar worden in het rapport 14.000 onderzoeken geciteerd, zegt Aimée Slangen, een van de hoofdauteurs van het rapport en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), tegen de NOS
 
 

En wat wordt er vervolgens mee gedaan?

"Landen gebruiken het rapport om te kijken welke maatregelen ze kunnen nemen om zich aan te passen", zegt Rob van Dorland, coördinator van de Nederlandse delegatie.

Maar die maatregelen worden vervolgens niet altijd genomen, ziet klimaatwetenschapper Richard Black. Hij noemt de bosbranden in Australië van twee jaar geleden; het land heeft in zijn ogen sindsdien niet veel gedaan om klimaatdoelstellingen te behalen.

"Een samenleving raakt snel gewend aan dingen. Als het risico op bosbranden snel stijgt, is het eerste dat wordt gevraagd: 'Hoe moeten we ons aanpassen?', in plaats van: 'Waarom doet de overheid niet meer om fossiele brandstoffen terug te dringen?'", zegt Black tegen persbureau Reuters.

 

 

Het panel van IPCC bestaat uit wetenschappers én regeringsadviseurs. Dat roept soms de vraag op of die politici niet te veel invloed op de objectiviteit van het wetenschappelijke rapport hebben. "Het is belangrijk dat er wetenschappers in de zaal zitten om te bewaken dat de wetenschappelijke waarden overeind blijven", zegt Van Dorland.

Hoe snel gaat de zeespiegel stijgen?

Voor Nederland is het deel over de stijgende zeespiegel belangrijk, zegt Aimée Slangen. "Omdat wij als land voor een groot deel onder de zeespiegel liggen. Dus we zijn afhankelijk van onze kustbescherming."

Twee jaar geleden bracht het panel voor het eerst een apart speciaal verslag uit over de oceanen, ijskappen en de zeespiegel, naast de algemene evaluatierapporten. De conclusie als de uitstoot niet snel naar beneden gaat, krijgen we nog deze eeuw te maken met een snel stijgende zeespiegel, heftige stormen en de instorting van gletsjers.

Vorige eeuw steeg de zeespiegel met ongeveer 15 centimeter, nu gaat de stijging twee keer zo snel.

Het leven op aarde kan herstellen van de drastische klimaatverandering. Mensen kunnen dat niet.

Een van de conclusies van de voorlopige versie van het rapport

Een eerste versie van een deel van het nieuwe rapport lekte een aantal weken geleden uit. "Het leven op aarde kan herstellen van de drastische klimaatverandering. Mensen kunnen dat niet", was daarin een van de conclusies.

Het uitsterven van diersoorten, meer ziektes, recordhoge temperaturen en stijgende zeespiegels, waren enkele dingen die werden genoemd. De aankomende generaties zullen daar steeds meer van merken en de komende dertig jaar gaan de gevolgen van de klimaatverandering steeds meer zichtbaar worden, stelt het panel.

Wat kunnen we nog meer verwachten?

Het panel borduurt in het aankomende rapport voort op het vorige evaluatierapport, in 2013. Toen concludeerde het panel "nog meer overtuigd" te zijn van de menselijke invloed op klimaatverandering.

Het rapport gaat daarnaast voor de eerste keer zogeheten black swan events benoemen: ontwikkelingen met een lage waarschijnlijkheid, maar met een hoge impact. Het onomkeerbaar smelten van een aantal zeer grote ijskappen dat kan leiden tot de snelle stijging van de zeespiegel kan zo'n black swan-gebeurtenis zijn, schrijft persbureau Reuters.

We kunnen ook tipping points, oftewel kantelpunten verwachten: onherstelbare veranderingen in het klimaatsysteem, een term die door het IPCC rond de eeuwwisseling in het leven is geroepen.

 

 

 

 

Hieronder een stukje van Nu.nl en natuurlijk is de zeespiegelstijging belangrijk voor ons.
Maar vergeet de vele andere dingen niet, zoals biodiversiteit/ honger en dorst/ klimaat vluchtelingen / oorlogen om voedsel en water.

 

Op NU.nl

 

 https://www.nu.nl/klimaat/6149888/snellere-afsmelting-antarctica-vormt-grote-bedreiging-voor-nederland.html

Snellere afsmelting Antarctica vormt grote bedreiging voor Nederland

 


 

 

 09 augustus 2021 09:59 Laatste update: 27 minuten geleden
1.3K NUjij-reacties
Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email

De wereldwijde zeespiegelstijging is aan het versnellen en zal gedurende de komende decennia en eeuwen geleidelijk oplopen van decimeters naar meters. Dat is de hoofdlijn die geschetst wordt in het nieuwe rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Op Antarctica kan het ijsverlies sterk versnellen als de opwarming hoog uitpakt. De toekomst van Nederland op de lange termijn is daardoor erg onzeker.

Als je de zeespiegelcijfers uit het nieuwe IPCC-rapport vergelijkt met het vorige rapport uit 2013, lijken die in eerste instantie maar weinig te verschillen. Afhankelijk van de hoogte van de CO2-uitstoot zullen de oceanen deze eeuw circa 32 tot 101 centimeter stijgen, een paar centimeter meer dan in het vorige rapport gedacht.

"Omdat die nieuwe cijfers met geheel nieuwe modellen tot stand zijn gekomen, vind ik dat een compliment naar de wetenschap uit het verleden. En het geeft vertrouwen dat we goed zitten", zegt Aimée Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) tegen NU.nl. Ze is hoofdauteur voor het zeespiegeldeel van het rapport.

Maar die cijfers zijn een soort ondergrens, voegt Slangen eraan toe. Dat is de zeespiegelstijging uit bronnen waar grote zekerheid over bestaat: het smelten van gletsjers in berggebieden, het uitzetten van opwarmend oceaanwater en ook enig massaverlies van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica.
Grote ijskappen smelten mogelijk veel sneller af

Maar het is ook mogelijk dat die grote ijskappen veel sneller afsmelten in reactie op de opwarming. Zo is Groenland gevoelig voor de invloed van smeltwater en de Antarctische ijskap voor opwarmend oceaanwater, dat onder de ijskap kan komen.

Aanvankelijk lijkt het verschil klein, zegt Slangen. "Snellere smelt op Antarctica geeft in de tweede helft van de eeuw misschien 10 centimeter extra zeespiegelstijging, maar rond de eeuwwisseling kan het razendsnel oplopen."

"Zo komt een scenario met sterke mondiale opwarming én versnellende afsmelting op Antarctica rond 2150 al uit op 2 meter. Maar dat is een gemiddelde. Er zit ook nog een grote onzekerheidsmarge omheen, tussen 1 en ongeveer 5 meter."
Toekomst Nederland hangt af van Antarctica (en uitstoot)

Versnellend massaverlies van ijskappen is zo complex en onzeker dat die hogere cijfers voor 2100 en 2150 niet zomaar kunnen worden toegevoegd aan gangbare zeespiegelverwachtingen, zegt Sybren Drijfhout van het KNMI en de Universiteit Utrecht, die ook meeschreef aan het rapport.

Maar als het ijsverlies op Antarctica in de praktijk inderdaad flink harder gaat, heeft dat specifiek grote gevolgen voor Nederland, zegt Slangen. Die ijskap heeft zoveel massa, dat het het oceaanwater een beetje naar zich toetrekt. Door dit zwaartekrachteffect krijgt Nederland bij sterke opwarming rond 2100 te maken met tot 8 procent meer zeespiegelstijging dan het wereldgemiddelde.

"De toekomst van Nederland hangt volledig af van de bijdrage van Antarctica", vat Drijfhout het samen. "Antarctisch smeltwater zal uiteindelijk 50 tot 90 procent van onze zeespiegelstijging veroorzaken."
Zeespiegelstijging zal duizenden jaren doorgaan

Het waterpeil in de oceanen steeg tussen 2006 en 2018 met gemiddeld 3,7 millimeter per jaar, concludeert het IPCC. Dat is ruim een verdubbeling van het tempo in de twintigste eeuw.

Als we de mondiale opwarming daadwerkelijk onder de 1,5 graad houden, zal het tempo naar verwachting stabiliseren rond 4 millimeter per jaar, zegt Slangen. In de extreemste scenario's loopt het op naar 30 millimeter per jaar in 2100.

Na 2100 is het zeker niet voorbij. De tijdschaal is misschien nog het moeilijkst te bevatten: de zeespiegelstijging die wij deze eeuw in gang zetten, houdt naar verwachting duizenden jaren aan.

Bij een opwarming boven de 2 graden zullen op die tijdschaal Groenland en de West-Antarctische ijskap vermoedelijk grotendeels afsmelten. Dat houdt al een zeespiegelstijging van circa 12 meter in, met het hoogste tempo in de eerste eeuwen.

Bij een (veel) sterkere opwarming zullen ook delen van de Oost-Antarctische ijskap afsmelten en zal de uiteindelijke zeespiegelstijging nog vele meters hoger uitvallen.