maandag 3 januari 2022

Hoe Nederland al jaren werd gewaarschuwd voor pandemieen en andere zoönosen.................................................. Maandag 3 januari 2022.

     Twintig jaar geleden werden we al gewaarschuwd
In 1999 was er al een documentaire op televisie te zien van Zembla,  over dodelijke infecties.

Deze docu is te zien via de volgende link.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/dodelijke-infecties-1999

Onderstaande tekst is van de Zembla site:

 Dat Nederland erg afhankelijk is van landen als China en India voor medicijnen, voelen we vooral nu tijdens de uitbraak van het coronavirus. Toch kan deze crisis niet helemaal als een verrassing komen. Deskundigen waarschuwen al jaren dat we voorbereid moeten zijn op een virusuitbraak in Nederland. Dat was sinds 1999 in de volgende uitzendingen van Zembla al te zien:

1999: Dodelijke infecties
23 bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarpsel overleden aan de veteranenziekte veroorzaakt door de legionellabacterie. Volgens deskundigen zullen infectieziekten veel vaker de kop op steken. Ook praten ze in deze uitzending over de dreiging van virusuitbraken. “Op grote catastrofes zijn we niet ingericht”, zeggen ze in 1999 in de uitzending: ‘Dodelijke infecties’.
Medicijntekorten-waarschuwen-2


2003: De dood van een dierenarts
In april 2003 overlijdt dierenarts Jan Bosch na een bezoek aan een pluimveehouderij aan de vogelpest. Jaap Goudsmit, arts en medisch microbioloog, zegt in deze Zembla-uitzending dat er een te informele bestrijdingsstructuur in Nederland is bij dit soort ziekten. “Ik bepleit dat één persoon verantwoordelijk is voor de bestrijding van dit soort infecties en de autoriteit heeft om regelgeving vast te stellen die door iedereen gevolgd moet worden.”
Ook visa deze link de docu kijken over de dood van een dierenarts:
 
 
 
Vogelpest was toen de naam voor de uiterst besmettelijke vogelgriep virus !
Op dit moment ( 2021-2022 ) beleven we de grootste uitbraak van vogelgriep.
 
Op de site van het RIVM staat het volgende : 
 
 Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen(virustypen) worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.
 
Hier wordt beter uitgelegd wat vogelgriep is:
 
 
 
  
Medicijntekorten-waarschuwen-2

2006: Dodelijke griep
De vogelgriep wordt steeds gevaarlijker in de wereld en vormt ook een potentiële dreiging voor Nederland, maar volgens deskundigen zijn we niet goed voorbereid op een grote dodelijke griepaanval. Dat blijkt in deze aflevering van Zembla. “Als wij in Nederland een pandemie over ons heen hebben zien gaan, dan gaan we een parlementaire enquête organiseren en constateren we dat er honderden, duizenden doden minder hadden kunnen zijn als wij ons maar beter hadden voorbereid” , zegt deskundige Helsloot in deze Zembla uit 2006.
 
Via de onderstaande link kunt u de docu zien, echter zitten er geen ondertitels bij, wanneer er turkse mensen praten, Maar er is een nederlandse commentator waardoor het filmpje toch begrijpelijk is
 

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/dodelijke-griep

De vogelgriep komt steeds dichter bij Nederland, maar volgens deskundigen zijn we niet goed voorbereid op een grote dodelijke griepaanval. Dat blijkt in deze aflevering van Zembla. Een grieppandemie kan ontstaan als het vogelgriepvirus H5n1 niet langer alleen via vogels op mensen overspringt, maar ook van mens op mens besmettelijk wordt.

' Als wij in Nederland een pandemie over ons heen hebben zien gaan, dan gaan we een parlementaire enquête organiseren en dan constateren we dat er honderden, duizenden doden minder hadden kunnen zijn als wij ons maar beter hadden voorbereid' , aldus I. Helsloot, die voor het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een boek schreef over infectieziektebestrijding.

Ook directeur Hille van de Utrechtse GG&GD maakt zich zorgen. Tijdens een oefening bleek dat niet geregeld was wie wel en wie niet in aanmerking komt voor Tamiflu, het antivirale middel dat het virus kan afremmen. Hij vreest grote paniek als het zover komt en de verdeling van het middel nog steeds niet goed geregeld is.

Helsloot stelt dat wanneer we straks terugkijken op de bestrijding van de uitbraak van de menselijke variant van het vogelgriepvirus, we zullen concluderen dat de tijd tussen diagnose en eerste actie te lang was, er te weinig was geoefend, de bevolking niet goed was voorgelicht en de overheid belangrijke besluiten niet had genomen die ze in 'vredestijd' juist wel had moeten nemen.

Zembla reisde naar het oostelijke puntje van Turkije en bracht een bezoek aan het dorp waar Fatma, een meisje van vijftien, aan de vogelgriep overleed. Zij en haar broertje hebben het agressieve vogelgriepvirus waarschijnlijk gekregen na het slachten van een eend. De vader van Fatma, die nog nooit van de vogelgriep had gehoord, vertelt hoe moeizaam de hulpverlening aan zijn kinderen verliep.

Medicijntekorten-waarschuwen-2

2009: De Q-koorts epidemie
Er woedt in 2009 in het zuiden van Nederland al bijna drie jaar een epidemie, de Q-koorts, de grootste uitbraak ooit ter wereld. Zembla onthult in deze uitzending dat door laks optreden van de overheid de bestrijding veel te laat op gang komt. Naar schatting raken meer dan 100.000 mensen besmet en zeker 95 mensen overlijden aan de gevolgen van Q-koorts.
 
Via deze link kunt u de docu kijken van Zembla en staat er een verhaal over de Q-koorts.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-q-koorts-epidemie

Q-koorts epidemie onderschat
Er woedt in het zuiden van Nederland al bijna drie jaar een epidemie, de Q-koorts, de grootste ooit ter wereld terwijl Nederland in de ban is van de Mexicaanse griep. Minister Klink van Volksgezondheid spaart kosten noch moeite om de Mexicaanse griep te beteugelen, maar de Q-koorts krijgt geen aandacht. Q-koorts is afkomstig van geiten en wordt via de lucht overgedragen naar de mens. Duizenden Nederlanders zijn er ziek van geworden, zes zijn overleden. Maar volgens artsen in ZEMBLA is deze epidemie onderschat en zijn er onnodig veel mensen ziek geworden.

Chronische Q-koorts
Q-koorts begint met griepachtige verschijnselen. Vaak zijn de patiënten binnen twee weken weer opgeknapt, maar voor sommigen loopt het minder goed af. Q-koorts patiënt mevrouw Van Oort in ZEMBLA: ‘Je kunt met geen pen beschrijven hoe ziek ik was. Ik heb dagen op bed gelegen dat ik niet wist dat ik nog leefde. Ik ging het liefste dood, zo ziek was ik.’ Volgens arts microbioloog P. Wever uit het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch is Q-koorts gevaarlijker dan de Mexicaanse griep: ‘Jaren later kan er een chronische Q-koorts ontstaan. Je krijgt een hartklepontsteking, dat is een ernstig ziektebeeld. Waarbij je hart niet goed meer functioneert.’
Intensieve veehouderij
Net als bij de Mexicaanse griep, is niet bekend waarom de één wel en de ander niet ziek wordt van de Q-koorts bacterie. Feit is dat bijna alle zieke mensen in de buurt van een geitenstal wonen. De laatste jaren is het aantal geiten in Nederland extreem toegenomen. In 1995 hadden we 7.600 geiten, vorig jaar telde Nederland 47 keer zoveel geiten, namelijk 355.000. RIVM-directeur R. Coutinho zegt in ZEMBLA: ‘Er is op een gegeven moment een intensieve veehouderij ontstaan van geiten. Wij kunnen alleen maar zeggen: er is een zeer sterke aanwijzing dat door de intensieve veehouderij, door de concentratie van zoveel geiten op één plaats, krijg je zoveel bacteriën en dat is waarschijnlijk de oorzaak.’

Q-koorts is heel moeilijk te bestrijden, zeggen landbouwdeskundigen. Ze vinden dat er eerst nog meer onderzoek gedaan moet worden voordat er ingegrepen wordt.
De artsen in Brabant vinden dat een slechte zaak en eisen drastische maatregelen. Arts microbioloog K. Verduin uit Helmond: ‘We hebben geen tijd, we zitten middenin een epidemie. Dan ga je toch eerst de epidemie aanpakken.’ 
 
 En in 2010 alweer een alarmerend bericht:
Ik heb dit probleem op de Intensive care al heel vaak meegemaakt, bacterien die nagenoeg voor alle anti-biotica resistent zijn geworden ( ongevoelig ).


 

 2010: Antibiotica alarm
De volksgezondheid in Nederland staat onder druk door problemen die veroorzaakt worden door de intensieve veeteelt. Eerder kreeg Nederland te maken met de MRSA, de BSE, de Q-koorts en in 2010 met de ESBL, een superbacterie uit de kippenstal die mensen en dieren ongevoelig maakt voor antibiotica. 

De ESBL ontstaat doordat de pluimveehouderij buitensporig veel antibiotica gebruikt om de dicht op elkaar levende kippen gezond te houden. De toenmalig directeur van het RIVM zegt in deze Zembla dat hij vindt dat het antibioticagebruik in de dierhouderij teruggebracht moet worden.

Op onderstaande link kunt u ook het filmpje zien van Zembla, welke ze over dit onderwerp maakten.

 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/antibiotica-alarm

 

De volksgezondheid in Nederland staat de laatste jaren onder druk door problemen die veroorzaakt worden door de intensieve veeteelt. De MRSA, de BSE, de Q-koorts en nu de ESBL, een superbacterie uit de kippenstal die mensen en dieren ongevoelig maakt voor antibiotica. De ESBL ontstaat doordat de pluimveehouderij buitensporig veel antibiotica gebruikt om de dicht op elkaar levende kippen gezond te houden. De kippen hebben daardoor een resistente bacterie ontwikkeld, die het bestrijden van infecties bij dier en mens moeilijk maakt en soms zelfs onmogelijk. Artsen vertellen in ZEMBLA dat ze zich ernstig zorgen maken over de ESBL, omdat ze het aantal patiënten die besmet raken met zo’n bacterie zien groeien.

In quarantaine
Bij mevrouw Broeders wordt tijdens de operatie aan haar benen duidelijk dat ze besmet is met een ESBL-bacterie. Besmette patiënten moeten in quarantaine worden behandeld. Inmiddels ligt Broeders al een maand helemaal alleen op een isolatiekamer. Broeders: ‘Ik snap wel dat ik hier moet zitten, want ik moet geen andere patiënten besmetten. Maar, ik zou zo dolgraag af en toe er even uitwillen, ik voel me zo opgesloten.’

Besmet kippenvlees
Microbioloog prof. J. Kluytmans wil weten waar die ESBL vandaan komt en laat op zijn laboratorium kippenvlees onderzoeken. Kluytmans vertelt in ZEMBLA dat 88% van het kippenvlees uit Nederlandse supermarkten vol zit met ESBL-bacteriën. Kluytmans: ‘Het zit ook in andere voedingsmiddelen. Onderzoekers hebben het ook in groenten en fruit gevonden.’

Terugdringen antibiotica gebruik
Minister G. Verburg van Landbouw wil inmiddels dat het antibioticagebruik in de dierhouderij in 2011 met 20% wordt teruggedrongen. Bovendien trekt ze 850.000 euro uit voor een proef met antibioticavrije kippenstallen. ZEMBLA spreekt met een dierenarts in Denemarken waar ze al jaren werken met antibioticavrije stallen. Daar staat in de politieke discussie de voedselveiligheid en de bescherming van de consument voorop. Dierenartsen controleren de boer en de overheid controleert de dierenartsen. Bij overtredingen wordt de politie ingezet en speciale officieren van justitie zorgen voor vervolging van dierenartsen en/of boeren.
 
Wereldwijd aanpakken
Directeur van het RIVM R. Coutinho maakt zich al jaren zorgen over de toenemende resistentie tegen antibiotica, hij vindt dat de bron aangepakt moet worden. Coutinho: ‘Wat je moet doen is antibioticagebruik in de dierhouderij terugbrengen. En niet alleen in Nederland, ook in andere landen.’
Beschrijving van het antibioticagebruik bij vleeskuikens, zeugen en biggen, vleesvarkens en vleeskalveren in 2011 en benchmarkindicatoren voor 2012

 


 

 

 

 En dan nu de laatste pandemie, de Mexicaanse griep of ook wel varkensgriep genoemd die in 2009 een pandemie werd.
Ik heb dit zelf meegemaakt op de IC.  Er kwam een dame van net over de 40 jaar oud, hevig ziek binnen. Zo ziek, dat ze aan de beademing moest.
Ik vroeg nog aan de intensivist, weet je zeker dat dit geen Mexicaanse griep is ?
Ja hoor... dat wist hij wel zeker.
Maar even normaal beademen werd het niet, want de longen zaten echt vol met vocht.
Normaliter geef je mensen een druk op het einde van de uitademing 5 cm waterdruk om de longblaasjes open te houden.
Maar deze longen van de vrouw waren zo ziek ( slecht ) dat ik wel 20 cm waterdruk er op moest zetten om een zuurstof saturatie te krijgen van net boven de 90%

De volgende dag werden de kweken bekend !  En ja hoor... Mexicaanse griep dus !!
 
Op deze link hieronder kun je een filmpje zien over de Mexicaanse griep van het programma "andere tijden".

https://www.anderetijden.nl/aflevering/852/Mexicaanse-griep
 

Mexicaanse griep

Van pandemie tot griepje

  • Aflevering: 30 minuten
  • Leestijd: 1 minuut

Terugblik op een andere pandemie: de Mexicaanse griep, die ruim tien jaar geleden de wereld in zijn greep hield. Hoewel er mensen aan dit virus overlijden, blijkt de griep voor de meeste mensen uiteindelijk relatief mild.

 

Andere Tijden zocht het meisje op dat bekend werd als de eerste Nederlander met de Mexicaanse griep: toen een meisje van drie, nu een gezonde tiener. Ook aan het woord komen hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie Huub Schellekens, de toenmalige baas van het RIVM en OMT Roel Coutinho en nog twee toenmalige OMT-leden: huisarts en griepdeskundige Ted van Essen en viroloog Ab Osterhaus.

 

 

 Oja,  we moeten de SARS epidemie niet vergeten in 2003. 12 maart 2003 worden er infecties gemeld van clusters van ernstige pneumonie in China, Hongkong en Vietnam. Het bleek om het SARS virus te gaan.

 Een en ander is te lezen op:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7104418/

 De epidemie lijkt terug te gaan tot november 2002, toen ziektegevallen met een ernstig respiratoir beeld optraden in Guandong in het zuiden van China. In eerste instantie werden deze gevallen als een epidemie van atypische pneumonie geduid. Op 21 februari verblijft een met de sars-verwekker geïnfecteerde man in een hotel in Hongkong. Hij infecteert ongemerkt twaalf personen, voordat hij ernstig ziek wordt opgenomen in een ziekenhuis. Deze twaalf personen verspreiden zich ten slotte over de wereld en zijn zo de bron van epidemieën in Canada, Singapore, Vietnam en de Verenigde Staten en het eerste geval in Europa (Frankfurt).

sars presenteert zich als een griepachtig beeld met koorts, koude rillingen, spierpijn, hoofdpijn, algemene malaise, diarree, rhinitis en/of keelpijn. Droge hoest of kortademigheid ontstaat vaak pas na enkele dagen. De ziekte verloopt in het merendeel van de patiënten mild met herstel na 10-14 dagen, maar ongeveer een derde van de patiënten ontwikkelt een ernstige pneumonie met Acute Respiratory Distress Syndrome (ards), die opname op een intensive-care-unit en/of beademing noodzakelijk maakt. Leeftijd en comorbiditeit hebben een grote invloed op de ernst en de mortaliteit van de ziekte. Gemiddeld is deze 9,6%, met de hoogste case-fatalityrate onder ouderen.

sars wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus (sars-CoV) uit een nog Bohn Stafleu van Loghum reservoir. Het virus wordt overgedragen via direct of indirect contact met een sars-patiënt. Het beloop van de epidemie leert dat besmetting vooral in het ziekenhuis plaatsvindt bij contact met ernstig zieke patiënten, waarschijnlijk via aërogene besmetting. Faeco-orale transmissie is mogelijk onder bijzondere omstandigheden, maar zou in de ziekenhuizen een rol kunnen spelen. De incubatietijd is 2-10 dagen (gemiddeld 6). De bestrijding van sars is gebaseerd op het onderbreken van de transmissie door snelle herkenning en isolatie van patiënten. Er is geen effectieve medicamenteuze behandeling beschikbaar.

En dan deze tijd (anno 2020-2022) , we leven al twee jaar onder het juk van het Corona virus.
Heel veel besmettingen, veel doden ( vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen ).
In minder een jaar tijd hebben we vaccins ontwikkeld welke eigenlijk nog experimenteel zijn en de hele wereld bevolking wordt ermee gevaccineerd.
Iedereen loopt met een mondmasker.  Wat moet dat een idioot gezicht zijn als je alles van boven gade zou kunnen slaan.
Industrieen liggen plat, winkels worden gesloten, ze noemen dit lockdowns. Zo af en toe is er een avondklok, en mag men na 20 uur niet meer naar buiten tot 6 uur in de ochtend en worden groepen van meer dan 2 mensen verboden.

Mooi is het stuk te lezen wat op een site van de universiteit van Leuven ( België ) is van de dhr van Ranst.


https://www.uzleuven.be/nl/uz-magazine/oktober-2020/pandemielessen-van-vroeger-en-nu

 

 

Evolutie van een virus

Wat ons interesseert is: verdwijnt zo’n virus gewoon weer op een dag?

Professor Van Ranst: “Nee, het virus gaat niet weg, maar het wordt zwakker. Het leert met ons leven. Een virus wil ons helemaal niet ziek maken, laat staan doden. Het virus wil zich gewoon verspreiden. Als een virus ons leert kennen, wordt het minder heftig, zodat het zich kan blijven verspreiden. Ons huidige coronavirus is nog een pubervirus. Als het over enkele jaren volwassen wordt, zal het minder ziekteverwekkend worden.”

Zijn de griepjes en verkoudheden die we elk jaar meemaken ook begonnen als een heftig pubervirus?

“Vermoedelijk wel. Een interessant voorbeeld daarvan is het humaan coronavirus OC43, een virus dat elke winter voorkomt in de vorm van een ernstige verkoudheid, waarvan je ook een hoest en koorts krijgt. Het virus is verantwoordelijk voor 10 tot 15% van de verkoudheden.

Onze theorie is dat dat virus een uitloper is van de Russische griep in 1890. Die Russische griep was vermoedelijk geen griep, maar een coronavirus. Uit oude krantenberichten blijkt dat er een verbluffende gelijkenis is met ons huidige coronavirus SARS-COV-2. Die zogenaamde Russische griep veroorzaakte dezelfde symptomen, zelfs het geuren smaakverlies wordt vermeld in de literatuur.

De hypothese is dat de Russische griep de eerste opstoot was van OC43 en dat het virus nu verder leeft als een zware verkoudheid. Het is aannemelijk dat we dat ook zullen meemaken met ons huidige coronavirus.”

Wat kan een pandemie uit het verleden ons leren voor de crisis vandaag?

“De Russische griep in 1890 duurde een paar jaar, daarna is hij langzaamaan weggedeemsterd. Men praatte er niet meer over, maar het virus was niet weg.

Dat zien we vandaag ook met COVID-19. De mensen zijn het beu, we wennen aan de dagelijkse berichtgeving over besmettingen en doden. Dat is van alle tijden. Maar als we geen miljoenen doden willen, moeten we uitermate voorzichtig blijven. We zijn nog niet eens een jaar verder. Het is te vroeg om te zeggen dat we het virus dan maar vrij spel moeten geven.”

 

We hebben meer mogelijkheden dan vroeger om de pandemie aan te pakken.

Hoeveel golven telt zo’n pandemie? Is de eerste golf altijd de ergste?

“Ook daar zijn geen regels over. In 1918, met de Spaanse griep, was er eerst een beperkte golf, pas daarna kwam er een enorme golf die veel doden maakte. Maar het kan evengoed omgekeerd zijn. De Russische griep eind 19e eeuw kende een vijftal golven. Onze kennis daarover is te klein, we kennen geen honderden pandemieën. Voorzichtig blijven is het veiligste.”

Het analyseren van een virus in het labo kan pas de laatste 20 jaar. Hoe wist men vroeger wat er aan de hand was tijdens een dodelijke pandemie?

“De onwetendheid was groot. Tijdens de Spaanse griep wist men zelfs niet dat het een virus was. Het virus ging zijn gang, mensen stierven, maar niemand wist waarom. Wat een verschil met vandaag, nu we elk virus haarfijn kunnen analyseren. UZ Leuven was trouwens van in het begin referentielabo, omdat we ons al jaren geleden in coronavirussen specialiseerden.

Ook totaal anders dan bij vroegere epidemieën is de snelle bekendmaking via pers en sociale media. We hebben meer mogelijkheden dan vroeger om de pandemie aan te pakken.”

Leven met virussen: hoe doe je dat?

Ondertussen is het najaar, met de bijhorende verkoudheden en griep. Krijgt het virus nu meer vrij spel?

“Dat staat vast. In de zomer circuleerde alleen COVID-19, maar in het najaar en de winter circuleren er honderden virussen, met een hoogtepunt eind december. Door te niezen en hoesten en vaker samen binnen te zitten, kun je COVID-19 sneller verspreiden. Bovendien maakt een verkoudheid je immuunsysteem zwakker, waardoor je vatbaarder bent voor andere virussen.

Daarom is het belangrijk om thuis te blijven als je je niet goed voelt. In heel wat culturen, zoals in Amerika, is dat al langer de norm. In België hebben we nog te veel de mentaliteit om door te blijven gaan. Ik hoop dat we op dat vlak wijzer worden in de toekomst. Idem dito voor de begroetingen met een handdruk: dat is toch nergens voor nodig.”

     Kortom, we hebben al vaker pandemieën gehad, en het zal niet de laatste zijn.
Maar hoe wij leven..... zo dicht op elkaar ( vooral China ) in miljoenen steden en nog steeds dieren in massaliteit naast ons hebben en in slechte leefomstandigheden houden ( dat is ook een oorzaak dat virussen bij dieren kunnen ontsporen en daar waar de mens dichtbij de dieren leeft die ziek worden door ons eigen toedoen, deze virussen makkelijker op de mens kunnen overspringen.
Want muteren doen virussen al jaren. In dieren die een goed verdediging systeem hebben opgebouwd in decennia, zoals de vleermuis, zijn een kweekreactor van virussen en muteren op deze dieren als  "gekken ".  Zo een levende dieren-markt moet ook niet meer plaatsvinden eigenlijk.

Het is ook niet toevallig dat heel veel ziektes uit dit gebied komen, dat kan geen toeval meer zijn.


Als je van bovenaf kon inzoomen op de wereld is het best bijzonder dat we in een heel korte tijd allemaal met mondkapjes lopen en iedereen om de aantal maanden een spuit moeten krijgen om een beestje wat je niet eens kan zien er onder te krijgen, en we ons moeten beschermen met vaccins die eigenlijk nog experimenteel zijn. 


Er worden complot theorieën gemaakt, dat Bill Gates ons wil controleren en ons een vaccin wilt geven waar een chip in zit etc.
Het is bijzonder dat Bill Gates wel overal geld heeft zitten in bijna elk bedrijf / universiteit onderzoek team die maar ook iets te maken heeft met gezondheid en dan vooral op het gebied van virussen.
Geld geeft hij middels zijn fondsen aan bedrijven en onderzoekteams. Zeer nobel.
Maar ondertussen heeft hij ook aandelen in bedrijven die vaccins maken. Daardoor stijgt zijn kapitaal steeds meer.

Maar ik zie het meer,  dat deze man gewoon intelligent is en naar wijze mensen luistert die hij om zich heen heeft verzameld. Want, we worden immers al 20 jaar geïnformeerd door de wetenschappers, dat er virus-pandemieën zullen komen.

Wij hadden 20 jaar geleden ons leven al moeten veranderen. Maar dat hebben we niet gedaan, want we willen allemaal alles maar goedkoop hebben. Ook vlees. En naar het schijnt is dat dieren massaal houden goedkoper is dan de dieren te houden op een meer natuurlijke manier.
Ik hoop dat we nu de les geleerd hebben !!!


En dit gaat nog over de pandemieën, We verpesten de aarde ook al decennia !
Is het niet door een virus dat we van de aarde verwijderd worden, dan is het wel vanwege de hopeloze troep die we van de aarde gemaakt hebben in 2 decennia, dat we onszelf het leven op deze mooie planeet in een snel tempo onmogelijk maken !!