maandag 15 augustus 2022

De wereld staat in brand...... maandag 15 augustus 2022.

    De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ontstaan.
Ongelofelijk is dan ook dat de oudste fossielen die men gevonden heeft 3,5 miljard jaar oud zijn !
Bijna 3 miljard jaar bestaat het leven op aarde uit simpele eencelligen ( Prokaryoten ) en later ook uit eencelligen met aparte, gespecialiseerde cel onderdelen (eukaryoten).
 

Een prokaryoot organisme is een eencellig organisme zonder de compartimentering van de cel, zoals deze voorkomt bij eukaryoten - de celkern en andere organellen ontbreken. De groep der prokaryoten omvat twee taxonomische domeinen: de bacteriën en de Archaea. Alle eencelligen die wel een celkern bevatten vormen samen de soortenrijke groep der protisten.
De groep der prokaryoten is groot en uiterst soortenrijk. Veel soorten, vooral behorend tot de Archaea, zijn extremofiel: ze kunnen overleven onder extreme omstandigheden. Prokaryoten zijn eencellig en klein: ongeveer 0,002 mm lang en 0,0004 tot 0,001 mm in diameter. De massa is met 10−12 g ongeveer 1000 maal kleiner dan die van een dierlijke cel.

Bij prokaryoten bevindt het cirkelvormige DNA zich los in de cel, vaak in een nucleoïde; er is geen sprake van een celkern.
Blauwalgen (cyanobacteriën) zijn fotosynthetische prokaryote organismen die eveneens tot de bacteriën behoren. Volgens de zogenaamde endosymbiontentheorie zijn chloroplasten of bladgroenkorrels, organellen die in eukaryote cellen voor de fotosynthese zorgen, geëvolueerd uit oorspronkelijk vrijlevende cyanobacteriën die gedurende de evolutie een endosymbiotische relatie zijn aangegaan met eukaryote cellen.

Ik heb ooit een documentaire gekeken welke ging over het Yellowstone park.
Daar bevinden zich aan de oppervlakte oa geisers en poelen waarin je door de chemische samenstelling geen leven zou verwachten !
Warm water poelen zijn er ook veel. De grootste en kleurrijkste warmwaterbron in Yellowstone is de Grand Prismatic Spring. Het reservoir vertoont een aantal concentrische kleurencirkels, en in het centrum is de kleur een briljant donkerblauw, dat overgaat naar aquamarijn, zeegroen..

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/08/02/waarom_zijn_de_warmwaterbronneninyellowstonezokleurrijk-1-2727981/


 Het water in de reservoirs is zo heet, dat je er brandwonden van zou krijgen en het is zuurder dan de vloeistof in je autobatterij. Toch leven er bacteriën in. De zogenoemde thermofielen, een soort van extremofielen, floreren bij relatief hoge temperaturen.

De eerste duidelijk gekleurde ring, verder van het centrum, is geel. Dat is te danken aan een cyanobacterie, een blauwwier, die Synechococcus heet. De temperatuur in deze gele band is zo'n 74 graden.

In andere omstandigheden zouden de blauwwieren een blauwgroene tint produceren dankzij chlorofyl, een groen pigment dat ze produceren en waarmee ze, net als planten, overdag aan fotosynthese doen. 's Nachts schakelen ze over op een andere vorm van energieproductie, namelijk fermentatie zoals gisten.

Het zonlicht dat in Yellowstone neerschijnt op de Prismatic Spring is echter zo intens, dat de bacteriën ook een ander pigment produceren, carotenoïden, die als een soort van zonnecrème werken voor de cyanobacteriën. Carotenoïden zijn een grote groep van gele tot roodachtige kleurstoffen die onder andere worteltjes hun kleur geven en ook eigeel. En het carotenoïde van de bacteriën geeft dus ook deze cirkel zijn kleur. Onderzoeken laten zien dat Homo sapiens voortkwam uit de soort Homo heidelbergensis, een heel behendige holbewoner met grote hersenen die 700.000-300.000 jaar geleden in Afrika en Europa leefde.

Het echte leven, waar bij er cellen zijn waarin zich DNA bevindt ontstaat pas 500 miljoen jaar geleden ( grof gezegd ).
Een van de eerste vertegenwoordigers van het geslacht Homo is Homo habilis, een soort die ongeveer 2,3 miljoen jaar geleden verscheen. H. habilis wordt beschouwd als de eerste mensensoort waarvoor duidelijke aanwijzingen bestaan die duiden op het gebruik van stenen werktuigen.
Laten we voorzichtig zeggen dat de "echte " mens pas sinds een 0,5 miljoen jaar geleden ontstaan is en als je dat afzet tegen het ontstaan van het 1e simpele leven, zijn we hier nog niet eens een minuut op de tijdschaal van het moment van ontstaan van het eerste leven.

Ik blijf het nog steeds ongelofelijk vinden, dat uit een "toevallige" samenloop van gebeurtenissen ( kometen op aarde die ws water ( ijs ) bij zich hadden, de afkoeling van de aarde en de geologische activiteiten zoals vulkanisme, tektonische bewegingen van aardplaten, de afstand van de zon en de chemie van verschillende stoffen het leven ontstaan is. En als dat nog geen wonder is, hoe het leven van een organisme zonder uitwendige begrenzing van een cel, de eerste eencelligen zijn ontstaan ! En dat eencelligen later fotosynthese zijn gaan toepassen en daarbij zuurstof vrij kwam ( Stromatolieten ) .

Stromatolieten zijn structuren gelaagde of gelaagde rotsformaties gevormd door sedimenten en/of mineralen afgezet door gemeenschappen van blauwgroene algen en ze zijn te vinden in zoet- of zoutwaterlichamen  op verschillende plaatsen op de planeet.

Cyanobacteriën die ze produceren grote hoeveelheden zuurstof die dieren en andere organismen in de biosfeer nodig hebben.

https://www.meteorologiaenred.com/nl/estromatolitos.html


Uit dit leven en de goede omstandigheden die zich gingen voordoen op de planeet aarde is het leven in een periode van 500 miljoen jaar geëvolueerd tot meercellig "intelligent " leven.

De evolutie is al een wonder op zich, maar veel te weinig mensen beseffen zich dat niet echt.  Want hoe mooi heeft de natuur zich ontwikkeld.
Het is een systeem van balans en elke keer wordt deze balans gezocht, ook na rampen die zich voordeden op aarde. Te denken valt aan een grote meteoriet die insloeg op aarde in de tijden dat de dinosauriërs hier domineerden. De inslag creëerde zo een verandering in de levenssfeer dat al het "grote " leven dood ging. Alleen dieren van 20 cm of minder overleefde deze ramp. En uit deze kleine zoogdieren kon door de evolutie weer andere zoogdieren ontstaan, tot zelfs de mens. ( helaas ).

Als je ziet hoe ongelofelijk vernuftig de natuur is !
Ik keek gister een documentaire over de natuur in Texas ( VS ).
Daarin werden ook onderwatergrotten gefilmd en het leven daarin. Er is geen licht wat daar doordringt, maar toch bestaat daar leven !  Het zijn oa blinde organismen die daar leven zoals een blinde salamander en een meerval zonder ogen. Waarom zou je ogen hebben als je ze toch niet kan gebruiken ! Heel veel leven is daar niet. De blinde meerval die daar zwemt kan 7 jaar toe zonder eten en daarom daar overleven.
Ongelofelijk knap dat zelfs in deze uithoeken leven is !
Of een grot waarin 20 miljoen vleermuizen leven. Het grootste aantal zoogdieren die op één plek leven op aarde. Elke nacht vliegen ze uit en om kilometers verder 150.000 kilo insecten te eten.

In Nederland zelf dus. Wist je dat in eikels die van de eik vallen in de herfst en die de grond bereiken en  niet opgegeten worden, dat er in 1 eikel een hele kolonie mieren kan leven ?
Slankmieren zijn typische bewoners van bossen en nestelen zich voornamelijk onder boomschors. Als de kolonie in de buurt van een eikenboom zit zullen ze gebruik maken van eikels als nestruimte. Eén eikel kan een volledige kolonie huisvesten. De kolonie bestaat uit een koningin met maximaal 200 werksters en broed. Deze mieren worden daarom vaak ook wel eikelmieren genoemd.

Ik kijk nu anders naar de eikels die op de grond vallen.

Het mooi van de natuur is, dat "het " een mechanisme heeft gevonden om alles in relatieve evenwicht te houden. Als er een muizenplaag is, komen er vanzelf meer dieren ( valken bijvoorbeeld ) die ze op hun menu hebben en eten. Als er teveel roofvogels zijn en de muizenpopulatie is erg klein geworden, dan krijgen de roofvogels minder jongen ( of gaan ze dood door ondervoeding ) , totdat het evenwicht herstelt is.

De mens daarentegen leefde niet zoals de indianen MET de natuur en aarde, maar VAN de aarde en zijn natuur. Om in Texas te blijven, er waren miljoenen ( 60 miljoen )  bisons die over de prairies graasden. En de mens heeft ze in 20 jaar bijna uitgeroeid tot er nog een tiental waren.
Gruwelijk als je zo een foto ziet van bisonschedels opgestapeld als een berg.

 https://muizenest.nl/2018/10/31/de-grote-bizonjacht/

 


 

Deze gruwelijkheden zijn niet alleen tegen dieren of de natuur, maar in 1940 was er iemand die bevelen gaf om een mensenras uit t roeien en velen die zwak waren of apart ( zigeuners, zwakzinnigen ). 

Als illustratie een foto van "bevrijde mensen uit een concentratiekamp " vanaf de volgende site  :  https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/le-train-fantome-de-spooktrein
Dat mensen dit anderen mensen kunnen aandoen, is niet te bevatten.
Maar nog steeds gebeurt het. In China zijn de Oeigoeren die in concentratiekampen zitten.
In Rusland zijn nu in de oorlog met Oekraine ook Oekraiense burgers in russiche kampen gezet en worden ondervraagd etc.
De tijd mag moderner heten, maar de gruwelen blijven.


Helaas geld dit niet voor de mens. Alhoewel..... de natuur laat de mens zijn eigen graf graven denk ik wel eens.

We worden "intelligent " genoemd. Maar we zijn zo dom, dat we de verkeerde grondstoffen gebruiken welke een vernietigend effect heeft op het klimaat op aarde.
En in paar decennia heeft de mens door misbruik te maken van de aarde het leefklimaat al behoorlijk veranderd.
De aarde heeft regelmatige ijstijden en ook perioden van extreme warmte. Dat komt omdat eens in de duizenden jaren diverse grote planeten zoals jupiter en andere planeten dichter bij de aarde staan en meer aan de aarde "trekken " waardoor de aarde verder af van de zon komt te staan en een ijstijd ingeluid wordt.
Zo kent de aarde periodiek ijstijden en warmte periodes ( hot houses ). 

De ijstijden van de afgelopen 800.000 jaar hebben een zaagtand vorm: het koelt langzaam af om vervolgens zeer snel weer op te warmen, waar een opwarming van een graad of vijf over 10.000 jaar “zeer snel” wordt genoemd vanuit geologisch perspectief (zie fig).
Het zit veel ingewikkelder in elkaar dan ik hier kan schrijven, want ook oceaanstromingen hebben invloed en nog meer zaken.
Heden zitten we in een einde van een ijstijd en gaan op weg naar een" hothouse ".
Ze hebben aangetoond middels boorkernen van kil9ometers diep op de zuidpool dat de bovengrens in de warme periode van CO2 nooit hoger kwam dan 300.
Maar de moderne mens heeft door verbranding van fossiele brandstoffen een verhoging van het CO2 gehalte veroorzaakt wat nog nooit gezien is op aarde, we zitten heden op 400 !

De mens vergeet dat ze zelf leeft vanwege alle ecosystemen die de natuur heeft geleverd en het evenwicht wat de natuur houdt. Nu maakt ze levens en ecosystemen kapot en gaat ze er later zelf achteraan. Uitgeroeid door hun eigen stomme drang naar meer en meer en goedkoper als het kan. En altijd maar ten koste van de natuur ( van de schepper van menselijk leven als je het puur beziet )

In de geschiedenis op aarde is niets terug te vinden hoe het klimaat en de aarde op dit zal reageren.
We weten dat de aarde zal gaan opwarmen door het broeikas effect.
Maar welke andere gevolgen het heeft weten we niet, te denken valt aan oceaanstromingen ( warmte en koude oceaancirculaties ). En wat dit weer doet met het leven op aarde.
Ik vertelde 20 jaar geleden ( het kan ook langer zijn ) al aan mijn kinderen dat de opwarming van de aarde door de mens veel sneller gaat dan dat men toen dacht.
Mijn kinderen vonden het onzin en de aarde was al vaker warmer geweest vonden ze op internet en op site's van klimaat ontkenners. Ik raadde mijn zoon zelfs aan om weg  uit Nederland te gaan, omdat we al heel laag zitten ten opzichte van de zee. We leven in een rivierdelta en west Nederland ligt al onder de zeespiegel.
Allemaal onzin natuurlijk.   En zie de laatste jaren !  De mens komt er eindelijk achter dat de opwarming veel sneller gaat dan men eerst aannam. Klimaatverandering zie je NU al !
Hete zomers en grilliger weer in Nederland. Van droogte tot overstromingen.

En nu ?   De aarde staat in brand !!

Ik hoorde vandaag dat dit de ergste droogte is in 500 jaar en 70 % van de landen in Europa lijden daar onder. Hele rivieren zijn droog gevallen zoals de Po in Italië. Maar ook in de Hollandse rivieren zijn de waterstanden zo laag dat scheepvaart steeds moeilijker wordt.
Bepaalde rivieren kunnen boten niet langs elkaar varen.


Zie deze serie van internet nieuws van over de aarde:


Door onhandigheid van mij is de volgorde die je hieronder leest van nieuw nieuws naar oud nieuws ( dus vanaf de zomer naar de lente ).

 

 

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland staat zondag op 310 millimeter. Dat is groter dan ooit eerder in deze eeuw, meldt het KNMI.

 

https://www.nu.nl/binnenland/6221883/neerslagtekort-loopt-op-tot-310-millimeter-groter-dan-ooit-in-deze-eeuw.html 

 


 

 

In Europa al ruim 2 graden warmer, dit is hoe het klimaat hier verandert ( 28-08-2022)

Deze zomer zijn opnieuw veel weerrecords gesneuveld. Zo ervaren verschillende Europese landen de ergste droogte in hun geschiedenis. Is de zomer van 2022 uitzonderlijk warm en zonnig of is er een verband met de klimaatverandering?

https://nos.nl/video/2442109-in-europa-al-ruim-2-graden-warmer-dit-is-hoe-het-klimaat-hier-verandert 


 

 

Zeker 30 doden door bosbranden in noorden van Algerije

 


 

 

Droogtemonitor: verwachte neerslag niet genoeg om watertekort te verminderen

 

'Droogte en wateroverlast zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden'

 


 

Waterstand Rijn daalt naar laagste niveau ooit gemeten: 6,48 meter boven NAP

 Nieuwe luchtbeelden tonen kritiek waterpeil van de Rijn:

Het water in de Rijn bereikt volgens de Duitse regering deze week een kritiek niveau. Bij een meetpunt ten westen van Frankfurt blijft het water waarschijnlijk een paar dagen 30 centimeter hoog staan.
 

 

 

 

Bosbranden Frankrijk leiden ook tot problemen op de weg naar het zuiden


boswachter-en bioloog zien gevolgen droogte dit sterft helemaal af

https://nos.nl/video/2439833-boswachter-en-bioloog-zien-gevolgen-droogte-dit-sterft-helemaal-afBoeren mexico kampen met droogte we hebben steun nodig

https://nos.nl/video/2440248-boeren-mexico-kampen-met-droogte-we-hebben-steun-nodig

 

 

Waterstanden dalen verder, vooral scheepvaart, landbouw en natuur de dupe


 
 
 
 

Droogte houdt aan: hoe droog is het en wat merk je daarvan?


 
 
 
Tassen vol met plastic rapen op de onbewoonbare Noordpool.
 https://nos.nl/collectie/13907/video/2438006-tassen-vol-plastic-rapen-op-de-onbewoonde-noordpool
 
 Zo vies is de mens !!
 
 

Nieuwe natuurbranden uitgebroken in Griekenland, Slovenië en op Tenerife 24-7-2022

 

 

Grote duinbrand bij Brouwersdam onder controle.

 

 https://nos.nl/artikel/2439926-grote-duinbrand-bij-brouwersdam-onder-controle

Bosbranden verwoesten nu al fors meer Europese natuur dan in heel 2021


 

 

 

Aboriginal gemeenschap heeft oplossing voor natuurbranden wereldwijd:

 

 

   Siberische bos brandt opnieuw: 'Wereld moet helpen blussen'

 

Nieuwe bosbrand in Californië, verwoest in 9 uur bijna 1800 hectare aan natuur:

 https://nos.nl/artikel/2437970-nieuwe-bosbrand-in-californie-verwoest-in-9-uur-bijna-1800-hectare-aan-natuur
 

 
 
 

Grote brand op Duits-Tsjechische grens verwoest huizen en natuur:

 
 

 

Hitterecords in West-Europa, ook branden op diverse plekken:

 

 

In beeld: hitte en droogte in Zuid-Europa, met bosbranden tot gevolg:


 

 

Bosbranden teisteren Zuid-Europa, 11.000 mensen geëvacueerd bij Bordeaux:


 

 

Brand Yosemite Park breidt zich uit, reuzensequoia's bedreigd:


 

 

Vrijwilligers redden (weer) duizenden vissen van droogte:


 

 

 

Boten aan de grond en zichtbare fietswrakken: 10x droogte in beeld:

 

 

 

Nederland 'barst van het water', maar hoe houden we dat vast?

 


Hitte in huis: 'Het is hier nu 29 graden en morgen misschien wel 38':Heet, heter, heetst, vooral in de steden. Hoe moet dat in de toekomst?


 

 

Wereldtemperatuur blijft ook komende vijf jaar minstens 1 graad warmer:

 

 

CO2-heffing kost industrie voorlopig weinig

 


Waterpeil in IJsselmeer verhoogd vanwege droogte:

 


Waarschuwing voor duurder voedsel vanwege voorjaarsdroogte:


Boer vreest voor mislukte oogst: 'Droogte is erger dan vorig jaar: