maandag 3 juli 2023

Klimaat veranderingen gaan veel sneller dan we denken............... met rampen tot gevolg. Maandag 3 juli 2023.

      Gisteren las ik een stukje op de NOS site, dat de opwarming van de Atlantische Oceaan een stuk sneller gaat dan men dacht.
Rond 2006 vertelde ik dat al aan mijn kinderen, die toen nog vol hielden dat de opwarming een natuurlijk proces was en dat dat vroeger ook heeft plaats gevonden.  Zij geloofden niet dat de mens daar een groot aandeel in had.
Een aantal jaren verder vertelde ik mijn zoon dat als hij slim zou zijn, naar een gebied zou moeten verhuizen welke hoger lag dan de zeespiegel en de verwachte zeespiegelstijging, want dat Nederland grotendeels onder water kwam te staan als de zeespiegel zou rijzen.
Onzin was dat.
Nu denk ik zelf dat het beste naar Noorwegen of Zweden kan gaan, ten eerste om dat grote delen hoger liggen dan ze zeespiegel, maar nog meer voor de opwarming boven land, wat het wonen straks in Spanje en Portugal en landen die op dezelfde breedtegraad liggen tot gevolg heeft dat de mens daar niet meer kan leven.
Zelfs nu zien we wat  klimaatverandering al doet.
Er valt al de zoveelste lente geen regen en of sneeuw van betekenis. Zo blijven de stuwmeren en grote rivieren nagenoeg leeg en heeft de landbouw het heel erg moeilijk.
Nu al moeten in Spanje "waterwagens " water brengen naar mensen, omdat er geen natuurlijk water meer is.
Vorig jaar de rivier de Po in Italie die droog viel.

Het is echt allemaal veel ernstiger dan men op voorhand dacht.
En niet alleen boven land warmt het op, maar wereldwijd stijgt de water-temperatuur nog veel  harder dan de opwarming boven land.   Eng gewoon !!
Want water is de grootste temperatuur buffer van de aarde.
En wie weet welke gevolgen het heeft, zoals het stil komen te staan van golfstromen die al miljoenen jaren bestaan !

De mensheid stuurt aan op chaos en wereldwijde migraties van mensen naar gebieden waar mensen nu wel kunnen leven.  Daar heeft het internet wel voor gezorgd dat mensen in arme landen zien hoe goed wij het hebben en dat zij dat ook willen.
Maar de opwarming van de aarde maakt gebieden onleefbaar en versneld de migratie nog heel veel sneller dan dat we nu zien.

We gaan een weg op die nog nooit bewandeld is en een weg die lijdt naar chaos en oorlogen.
Oorlogen om voedsel en drinkwater en oorlog om gebieden waar het leven voor de mens nog wel aanvaardbaar is. Enge gedachten......

Ik vond het een goed stuk om te lezen op de NOS site:

 

 

 

NOS Nieuws

Sterke opwarming Atlantische Oceaan werpt licht op tekortkomingen meetsysteem

      Er zijn meer en betere thermometers nodig in de Atlantische Oceaan om de opwarming van de oceaan te kunnen monitoren. Het weer in Nederland en andere West-Europese landen wordt sterk bepaald door de Warme Golfstroom in die oceaan. Sinds begin maart laten de oceanen, en met name de Atlantische Oceaan, totaal onverwacht zeer hoge oppervlaktetemperaturen zien. Ten westen van Ierland is het water aan de oppervlakte vier tot vijf graden warmer dan ooit gemeten.

Deze warmte is "abnormaal", "heel bijzonder" en "voorheen nooit met vakgenoten besproken als mogelijkheid", zeggen klimaatwetenschappers tegen de NOS. Met de natuurlijke schommeling El Niño heeft het maar weinig te maken, denken ze. Onderzoekers hebben nog geen sluitende verklaring voor de huidige ontwikkeling en ook de mogelijke gevolgen zijn onbekend.

 


 De ongewoon hoge oppervlaktetemperatuur van de Atlantische Oceaan werpt licht op het huidige systeem waarmee de oceaantemperatuur gemeten wordt, en vooral ook op de tekortkomingen ervan. De wens tot meer meetinstrumenten in zee wordt breed gedeeld. "Er is altijd veel aandacht voor de opwarming van de atmosfeer, maar eigenlijk is de oceaan belangrijker. Want 90 procent van de extra warmte door de toename van broeikasgassen verdwijnt in zee", zegt hoogleraar Caroline Katsman van de TU Delft.
Argo-floats


Als dat niet zo zou zijn, zou het op aarde inmiddels tientallen graden warmer zijn. De temperatuur in de oceanen wordt gemeten met satellieten en zogenoemde Argo-floats. De satellieten meten alleen aan de oppervlakte, terwijl de floats de diepte in gaan. Er zijn ongeveer 4000 van die floats wereldwijd, robotachtige drijvers, die op een bepaalde diepte meedrijven met de stroming. Elke tien dagen ongeveer duiken en stijgen ze door het water en registreren de temperatuur en het zoutgehalte in de bovenste twee kilometer.

Als zo'n drijver de oppervlakte bereikt, stuurt hij zijn gegevens via de satelliet naar wetenschappers en daalt dan opnieuw onder het wateroppervlak. Volgens de man die de Nederlandse bijdrage aan dit wereldwijde meetsysteem met openbare data coördineert, Andreas Sterl van het KNMI, zijn er gedeeltes in de oceaan waar er eigenlijk te weinig metingen worden gedaan.

"In de Warme Golfstroom bijvoorbeeld zijn de variaties groot. Dus daar zouden we meer van die floats willen hebben. Nederland zou daar een grotere bijdrage voor kunnen doen", zegt Sterl. Katsman beaamt dat: "Er zijn de afgelopen maand drie van zulke boeien actief geweest in dat hele nu zo warme gebied, en samen deden ze tien metingen." Veranderingen in de Warme Golfstroom kunnen het Nederlandse weer mogelijk flink beïnvloeden, nog bovenop de wereldwijde opwarming.

In de loop der jaren zijn er door Nederland 120 Argo-floats gekocht en uitgezet. Daarvan zijn er nu nog 35 actief, 84 liggen met een uitgewerkte batterij op de zeebodem en één is er aangespoeld. Het ophalen van de instrumenten uit zee zou meer milieuvervuiling met zich meebrengen dan ze ter plekke laten vergaan, zeggen deskundigen. Veel experts die de NOS sprak zouden graag zien dat Nederland in meer Argo-floats en andere meetinstrumenten investeert.

Ook willen wetenschappers graag weten of er nu extra warmte via de oceaan naar het noorden gaat, wat gevolgen zou kunnen hebben voor het ijs in het Arctische gebied. Katsman: "Dat hangt heel erg af van de vraag of het alleen om oppervlaktewater gaat, of dat het een symptoom is van meer warmer water over honderden meters diep. In het laatste geval zou er veel extra warmte naar het noorden kunnen gaan, maar als het alleen maar het bovenlaagje is valt het erg mee."

Daarom zouden wetenschappers ook graag beter willen onderzoeken wat de impact is van zeestromingen. Bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ op Texel, hebben ze recent een nieuw instrument aangeschaft: de glider. Die kan vanaf de kant worden bestuurd, om specifieke stromingen te onderzoeken. In juni zijn deze gliders voor het eerst ingezet op de Noordzee.

Toch waarschuwt NIOZ-onderzoeker Femke de Jong voor te veel optimisme over de glider. "Het zijn moderne instrumenten, maar ze kunnen niet dieper dan één kilometer, terwijl we juist ook meer zouden willen weten over de diepere oceaan. Ook gaan gliders maar 25 centimeter per seconde, en dat is te langzaam om echt grootschalig onderzoek te kunnen doen." Ook zij hoopt op meer en betere Argo-floats en andere meetinstrumenten.


NOS NieuwsAangepast

Zorgen over recordtemperatuur oceaanwater: 'Geen tijd voor herstel ecosystemen'

 

Deskundigen zijn bezorgd over de temperatuur van de Stille Oceaan. Deze week werd daar aan de oppervlakte een recordwarmte gemeten van 21,1 graden. Het zeewater is sinds het begin van de satellietmetingen nog nooit zo warm geweest. Die temperatuur kan grote gevolgen hebben, zegt onder meer Erik van Sebille, oceanograaf en klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht.

"Voor al die dieren en organismen in de oceaan is het zeker niet goed dat de oceaan aan het opwarmen is", zegt hij. "Zij zijn die warmte helemaal niet gewend. Ze moeten verhuizen en verplaatsen en dat heeft impact op ecosystemen."

De opwarming van het water is volgens hem ook voor de mens niet goed. "Een warmere oceaan kan moeilijker CO2 opnemen." De oceaan neemt bijna een kwart van alle CO2 op die we uitstoten, legt hij uit. Als het water minder opneemt, blijft er meer CO2 in de atmosfeer over. "En dat betekent dat er weer meer klimaatverandering is, ook op het land."

Ook volgens Marjolijn Christianen, zee-ecoloog aan de universiteit Wageningen, heeft het warmere zeewater allerlei effecten. "Op het weer, maar ook op het zeeleven. De effecten op bijvoorbeeld de zeezoogdieren en de vogels zijn heel divers. Het bekendste voorbeeld zijn de koralen."
Ecosysteem uit balans

Volgens haar kunnen ecosystemen best tegen een stootje, maar volgen de hittegolven die onder water voorkomen elkaar steeds sneller op. "De ecosystemen hebben daardoor geen tijd om zich te herstellen voordat de nieuwe hittegolf zich aandient."

"Mobiele soorten als vissen gaan zich verschuiven van tropische naar koelere gebieden. Daardoor komen ze in conflict met niet-mobiele soorten of andere soorten die daar al waren. Dat heeft weer effect op de lokale visserij die was ingesteld op die lokale vissoorten. En het ecosysteem raakt uit balans."

"Zo'n verschuiving hoeft niet per se erg te zijn", zegt Christianen. "Maar dan moet die wel langzaam genoeg gaan, zodat de onderlinge verhoudingen zich kunnen herstellen." Eén verandering hoeft volgens haar niet per se negatief te zijn, maar ze noemt de snelheid waarmee het zich nu afspeelt "zorgelijk".
'Oceaan beetje van slag'

Uit gegevens van de Amerikaanse instantie National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bleek eerder deze week dus dat het vorige record, 21 graden in 2016, is verbroken. De afgelopen drie jaar werd de opwarming volgens klimaatwetenschappers getemperd door het natuurverschijnsel La Niña. Dan zijn de oceanen koeler dan bij tegenhanger El Niño.
Niña en Niño
 
 

Wetenschappers zeggen nu dat het warme oceaanoppervlak mogelijk wijst op El Niño, schrijft The Guardian. "De recente 'drievoudige dip' La Niña is klaar", zegt een van de NOAA-wetenschappers tegen de Britse krant.

Ook Van Sebille ziet dit gebeuren. "Een paar jaar lang is het relatief koel geweest in de oceaan. Dat heeft ermee te maken dat de oceaanstromingen net zo waren dat er vooral bij de evenaar veel koud water vanuit de diepzee omhoog kwam. Dat kwam door de passaatwinden die daar waaiden. Die winden zijn aan het wegvallen. Daardoor wordt het veel warmer bij de evenaar en daardoor is de hele oceaan nu eigenlijk een beetje van slag."
Regenveranderingen

De warmere oceaan wordt dit jaar wel een probleem, denkt klimaatwetenschapper Van Sebille. "Wat we gaan zien is dat er zeker in december en januari enorme droogte in bijvoorbeeld Australië is, en juist een heel nat Brazilië. Echt heel grote regenveranderingen over de hele wereld. Het weer zal eigenlijk overal van slag zijn het komende jaar, behalve misschien hier in Europa."

Over het algemeen leidt een warmere oceaan tot meer regen, omdat een warme oceaan meer water verdampt, legt hij uit. "Daarnaast zet een warmere oceaan uit en krijgt meer volume. En de oceaan kan maar één kant op, en dat is omhoog. Een warmere oceaan leidt dus direct tot zeespiegelstijging."